Porównaj zanim kupisz

Powieści i opowiadania 75 produktów Producent: Biuro Literackie Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Bestiariusz nowohucki - Łapczyńska Elżbieta - książka (9788366487284)

$450.99 $ 800
Książka nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2021, do Nagrody Literackiej Gdynia 2021 w kategorii proza i do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 2021 w kategorii prozaNowa Huta, lata 50. Tu...

Przestworzone rzeczy - Lennon John - książka, John Lennon

$450.99 $ 800
Antologia zbierająca wszystkie groteskowe i purnonsensowe opowiadania, wierszyki i rysunki Johna Lennona w jednej publikacji w kongenialnym tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego. Na kolejną po prozach...

Sajgon (2009)

$450.99 $ 800
`Wpadłem na chwilę, wiedząc,posiadają grzałkę. Kamil i Zosia szeptali sobie pod kołdrą. Niezwykle mnie zaskoczyła ta sytuacja, gdyż stał z anią niemy nakaz, abym i ja nie zasypiał gruszek w...

Zimowe królestwo

$450.99 $ 800
To pierwsza przełożona (poprzez Jacka Dehnela) książka prozatorska perfekcyjnego brytyjskiego poety. Oparta na kontrastach trójdzielna kompozycja opowieści jest jak potrzask, w którym znalazła się...

Administratywizacja prawa karnego.. - praca zbiorowa - książka

$450.99 $ 800
Opracowanie przedkładane Czytelnikom jest poświęcone aktualnemu i żywo dyskutowanemu zjawisku kwalifikowania przez ustawodawcę niektórych typów nagannych zachowań jako deliktów administracyjnych, w...

Challenger. Metamorfozy poety.. - Artur Nowaczewski - książka, Artur Nowaczewski

$450.99 $ 800
Cenię sobie połączenie przez Nowaczewskiego metody pracy blisko tekstów, która wywodzi się najwyraźniej z tradycji hermeneutycznej, nakazującej rzetelność wobec intencji znaczeniowych zawartych w...

Polskie Tradycje Ezoteryczne 18901939T.5 - praca zbiorowa - książka (506 str.)

$450.99 $ 800
Prezentowana publikacja to piąty, podsumowujący, tom specjalnego wydania serii Światło i Ciemność", demonstrującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl...

Marie Krysinska. Jako muzyk... - Ewa M. Wierzbowska - książka (2020)

$450.99 $ 800
Maria Krysińska, a przez większość swego życia Marie Krysinska, była poetką niezwykłą. Pełna podziwu dla dzieł przeszłych, szukała własnej drogi, własnego sposobu ekspresji i znalazła. Książka...

Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju - książka (2021)

$450.99 $ 800
Rok 1918 to przełomowa data nie tylko w dziejach Polski czy Europy, lecz i całego świata. W wyniku znacznej Wojny, będącej kulminacją konfliktów pomiędzy nowymi a starymi imperiami przełomu XIX i...

Normatywny model samorządu metropolitalnego - Jakub H. Szlachetko - książka, oprawa twarda

$450.99 $ 800
Każdy podmiot administracji publicznej, w tym zdecentralizowanej, powinien być produkowany na miarę zidentyfikowanych potrzeb społecznych. Generalnie odpowiedzialność za zaspokajanie zbiorowych...

Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej - książka (254 str.)

$450.99 $ 800
Zmiana gospodarki w kierunku gospodarki cyfrowej postawiła nowe zadania przed funkcją personalną. Wyzwania stawiane przed tą funkcją są złożone i wymagają łączenia przeróżnych dziedzin wiedzy w ich...

Benchmarking jako metoda diagnozy... - Joanna Kuczewska - książka

$450.99 $ 800
Celem badawczym jest przedstawienie znaczenia metody benchmarkingu w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw, sformułowanie koncepcji zastosowania tej metody w analizie konkurencyjności...

Syberia i rosyjska/radziecka Północ - Feliks Tomaszewski - książka

$450.99 $ 800
Prezentowana monografia jest zbiorem szkiców pokazujących najróżniejsze dawne, a także współczesne próby definiowania Syberii i rosyjskiej/radzieckiej Północy oraz odmienne formy doświadczania i...

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania.. - praca zbiorowa - książka (9788382060744)

$450.99 $ 800
Monografia składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich pt. Aspekt zarządczy jest poświęcony rozważaniom dotyczącym kwestii zarządzania. Czytelnik odnajdzie tu odniesienia do szeroko rozumianego...

Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego - Zbigniew Treppa - książka (9788382062243)

$450.99 $ 800
Autor ukazuje wartość obrazu objawionego s. Faustynie i analizuje zawarty w nim przekaz. Pionierskim podejściem do tematu jest postrzeganie doświadczeń mistycznych zakonnicy w kategoriach...

Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy.. - Maciej Gierusz - książka, Maciej Gierusz

$450.99 $ 800
Wartość firmy należy do najszczególniej kontrowersyjnych kategorii w ramach prawa bilansowego. Na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie zmieniało się podejście księgowe do tego składnika aktywów....

Andrzej Jankowski Memorial Lectures - praca zbiorowa - książka (120 str.)

$450.99 $ 800
W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 19992018 odbywały się wykłady, wraz z weekendowymi konferencjami z nimi związanymi, których patronem był zmarły tragicznie w Hindukuszu w...

Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II RP - Jacek Wałdoch - książka (2021)

$450.99 $ 800
Zarząd komisaryczny stanowi zaledwie jeden z części sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym, jednak jego specyfika, polegająca na władczym ingerowaniu władzy państwowej w sprawy lokalne...

Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów.. - Rafał Kubicki - książka (2021)

$450.99 $ 800
Książka gromadzi studia dotyczące wybranych aspektów życia monastycznego w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich od XIII do połowy XIX w. Większość opracowań poświęcono działalności zakonów...

Ekonomiczna wartość czasu w transporcie.. - Agnieszka Ważna - książka

$450.99 $ 800
Estymacja ekonomicznej wartości czasu w transporcie pasażerskim nie jest celem samym w sobie ma służyć zwiększaniu świadomości o wartości czasu nadmiernie albo niepotrzebnie traconego, a w dalszej...

Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich - Hanna Mardo - książka

$450.99 $ 800
Instytucja postępowania grupowego w krajach Unii Europejskiej jest wykorzystywana stosunkowo niedługo, jednak może posiadać doniosłe znaczenie dla obrotu gospodarczego, w szczególności w przypadku...

Połów. Poetyckie debiuty 2020 - praca zbiorowa - książka (104 str.)

$450.99 $ 800
Połów, projekt, za sprawą którego do poezji polskiej zostało wprowadzonych wielu uwielbianych dzisiaj autorów i autorek, ma na celu zauważenie i wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz...

Lord Mansfield. To Be a Judge! - Jerzy Zajadło - książka, Jerzy Zajadło

$450.99 $ 800
Jerzy Zajadło's achievement is that by giving an impassioned account of Lord Mansfield's life and career he enhances the Polish reader's knowledge of courts and their functioning: of...

Sukces organizacji w warunkach gospodarki.. - praca zbiorowa - książka (172 str.)

$450.99 $ 800
Jesteśmy świadkami rewolucji informacyjnej, która przyczynia się do transformacji społeczeństwa i gospodarki. Dzisiaj gospodarka cyfrowa i konwencjonalna przenikają się już tak ściśle, że trudno je...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x