Porównaj zanim kupisz

Powieści i opowiadania 20 produktów Producent: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

repetytorium maturzysty. matematyka. poziom podstawowy (9788382061338)

$450.99 $ 800
obfitym walorem tego zbioru jest jego układ merytoryczny i graficzny. Uczeń, korzystając z niego, zmierzy się jednocześnie z standardowymi zadaniami egzaminacyjnymi (zamknięte, otwarte, krótkiej i...

Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności.. - Andrzej Dżuryk - książka, Andrzej Dżuryk

$450.99 $ 800
Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. Hab. Leszka Pawłowicza, prof. UG, która się znalazła w gronie laureatów VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za...

determinanty rozwoju europejskich giełdowych..

$450.99 $ 800
Rynek dłużnych instrumentów finansowych, jak i cały rynek finansowy, stanowi filar gospodarki rynkowej. Niezbędne jest zatem prowadzenie badań ukierunkowanych na stałe doskonalenie funkcjonowania...

sukces organizacji w warunkach gospodarki.. (172 str.)

$450.99 $ 800
Jesteśmy świadkami rewolucji informacyjnej, która przyczynia się do transformacji społeczeństwa i gospodarki. Teraz gospodarka cyfrowa i tradycyjna przenikają się już tak ściśle, iż trudno je...

inicjatywa pasa i szlaku. polska perspektywa, oprawa kartonowa

$450.99 $ 800
Kluczową kwestią dla powodzenia Inicjatywy Pasa i Szlaku jest jej akceptacja wśród społeczeństw państw, które mają ją współtworzyć. Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na pytanie, czy Polacy są...

kapitał pracujący jako wyznacznik kondycji..., oprawa twarda

$450.99 $ 800
Książka posiada teoretyczne rozważania dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstw transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw transportu drogowego, a także wyniki badań...

ekonomiczna wartość czasu w transporcie..

$450.99 $ 800
Estymacja ekonomicznej wartości czasu w transporcie pasażerskim nie jest celem samym w sobie ma służyć rozszerzaniu świadomości o wartości czasu nadmiernie lub niepotrzebnie traconego, a w dalszej...

wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres.. (270 str.)

$450.99 $ 800
Od dawna wielu autorów zajmuje się badaniem czynników, które determinują odmienne kształtowanie się zasad rachunkowości w poszczególnych krajach. Jako jedną z przyczyn tych różnic wymienia się...

tax culture. polsih and russian approach, Anna Drywa|Anna Reut

$450.99 $ 800
Prawo podatkowe jest złożonym i dużym zagadnieniem. Z uwagi na swój zakres stanowi przedmiot zainteresowania ogółu społeczeństwa. Jest dziedzina spajającą dużo gałęzi prawa ze względu na swoja...

normatywny model samorządu metropolitalnego, oprawa twarda

$450.99 $ 800
Każdy podmiot administracji publicznej, w tym zdecentralizowanej, powinien być wykonany na miarę zidentyfikowanych potrzeb społecznych. Generalnie odpowiedzialność za zaspokajanie zbiorowych...

rola, miejsce i znaczenie zarządzania.. (9788382060744)

$450.99 $ 800
Monografia składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich pt. Aspekt zarządczy jest poświęcony rozważaniom dotyczącym kwestii zarządzania. Czytelnik odszuka tu odniesienia do szeroko rozumianego...

polsko-ukraińskie miscellanea prawnicze (9788382061512)

$450.99 $ 800
Polsko-ukraińskie miscellanea prawnicze to kolejny tom cyklu, który przybliża problemy prawne obu państw i jest wynikiem współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i...

ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw.., oprawa kartonowa

$450.99 $ 800
niemało podmiotów gospodarczych w poszukiwaniu ścieżek własnego rozwoju rozważa możliwość podjęcia działalności na rynkach zagranicznych. Takie decyzje stanowią znaczne wyzwanie dla...

syberia i rosyjska/radziecka północ

$450.99 $ 800
Prezentowana monografia jest zbiorem szkiców przedstawiających rozmaite dawne i współczesne próby definiowania Syberii i rosyjskiej/radzieckiej Północy i odmienne formy doświadczania i sposoby...

wyzwania gospodarki globalnej (9788382061314)

$450.99 $ 800
Monografia powstała w czasie, gdy pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 poddała w wątpliwość stałość planów naukowych, możliwość realizacji projektów i organizacji konferencji. W wymiarze globalnym...

gospodarka bez ekonoma (2020)

$450.99 $ 800
Publikacja posiada referaty zgłoszone na I Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Prof. Jana Winieckiego i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji. Celem konferencji jest propagowanie myśli i...

design management, Anna Dziadkiewicz

$450.99 $ 800
Design management staje się pożądanym tematem wielu szkoleń i kursów. Występuje w stałym programie studiów najlepszych uczelni biznesu na świecie. W związku z tym można zatem postulować, iż w...

instrumenty ochrony praw rodziny i ochrony praw... (9788382060805)

$450.99 $ 800
Monografia stanowi zbiór artykułów związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw dziecka, a także ochrony praw rodziny. Poszczególne prace odnoszą się jednocześnie do ustrojowych ram...

views on quality of tax regulations on real.. (9788382061000)

$450.99 $ 800
Problem jakości prawa to kwestia niezmiernie ważna, wpływająca na poziom pewności sytuacji prawnej adresatów norm prawnych. Wysoka jakość prawa jest pożądana, stwarza zaufanie do państwa, świadczy...

w kręgu zagadnień senatu rp (9788382061703)

$450.99 $ 800
Praca obejmuje kilka kluczowych zagadnień w pozycji prawnej i działalności Senatu RP rozpatrywanie petycji obywateli, udział w realizacji realizowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nowa...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x