Porównaj zanim kupisz

Powieści i opowiadania 58 produktów Producent: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Challenger. Metamorfozy poety.. - Artur Nowaczewski - książka, Artur Nowaczewski

$450.99 $ 800
Cenię sobie połączenie przez Nowaczewskiego metody pracy blisko tekstów, która wywodzi się najwyraźniej z tradycji hermeneutycznej, nakazującej rzetelność wobec intencji znaczeniowych zawartych w...

Sny więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu - Wojciech Owczarski - książka

$450.99 $ 800
Wśród wielorakich świadectw na temat Holokaustu są takie, na które, jak dotąd, nie zwracano szczególnej uwagi: marzenia senne. W ostatnich latach badacze wykazują coraz obszerniejsze...

Administratywizacja prawa karnego.. - praca zbiorowa - książka

$450.99 $ 800
Opracowanie przedkładane Czytelnikom jest poświęcone aktualnemu i żywo dyskutowanemu zjawisku kwalifikowania poprzez ustawodawcę niektórych typów nagannych zachowań jako deliktów administracyjnych,...

Polskie Tradycje Ezoteryczne 18901939T.5 - praca zbiorowa - książka (506 str.)

$450.99 $ 800
Prezentowana publikacja to piąty, podsumowujący, tom specjalnego wydania linii Światło i Ciemność", pokazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Proces obejmuje...

Marie Krysinska. Jako muzyk... - Ewa M. Wierzbowska - książka (2020)

$450.99 $ 800
Maria Krysińska, a poprzez większość swojego życia Marie Krysinska, była poetką niezwykłą. Pełna podziwu dla dzieł przeszłych, szukała własnej drogi, własnego sposobu ekspresji i znalazła. Książka...

Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju - książka (2021)

$450.99 $ 800
Rok 1918 to przełomowa data nie tylko w dziejach Polski czy Europy, ale i całego świata. W wyniku wielkiej Wojny, będącej kulminacją konfliktów między nowymi a starymi imperiami przełomu XIX i XX...

O niemieckich nazwiskach współczesnych Polaków - Zenon Lica - książka (148 str.)

$450.99 $ 800
Praca korzystnie się wpisuje w bogaty już dorobek badań nad polskimi nazwiskami obcej proweniencji. Profesor Zenon Lica z wielkim znawstwem, językową drobiazgowością i rzetelnością pochylił się nad...

Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej - książka (254 str.)

$450.99 $ 800
Zmiana gospodarki w kierunku gospodarki cyfrowej postawiła nowe zadania przed funkcją personalną. Wyzwania stawiane przed tą funkcją są złożone i wymagają łączenia zróżnicowanych dziedzin wiedzy w...

Benchmarking jako metoda diagnozy... - Joanna Kuczewska - książka

$450.99 $ 800
Celem badawczym jest przedstawienie znaczenia metody benchmarkingu w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw, sformułowanie koncepcji zastosowania tej metody w analizie konkurencyjności...

Syberia i rosyjska/radziecka Północ - Feliks Tomaszewski - książka

$450.99 $ 800
Prezentowana monografia jest zbiorem szkiców przedstawiających rozmaite dawne i współczesne próby definiowania Syberii i rosyjskiej/radzieckiej Północy i odmienne formy doświadczania i sposoby...

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania.. - praca zbiorowa - książka (9788382060744)

$450.99 $ 800
Monografia składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich pt. Aspekt zarządczy jest poświęcony rozważaniom dotyczącym kwestii zarządzania. Czytelnik odszuka tu odniesienia do szeroko rozumianego...

Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego - Zbigniew Treppa - książka (9788382062243)

$450.99 $ 800
Autor ukazuje wartość obrazu objawionego s. Faustynie, a także analizuje zawarty w nim przekaz. Nowatorskim podejściem do tematu jest postrzeganie doświadczeń mistycznych zakonnicy w kategoriach...

Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy.. - Maciej Gierusz - książka, Maciej Gierusz

$450.99 $ 800
Wartość producenta należy do najistotniej kontrowersyjnych kategorii w ramach prawa bilansowego. Na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie zmieniało się podejście księgowe do tego składnika...

Andrzej Jankowski Memorial Lectures - praca zbiorowa - książka (120 str.)

$450.99 $ 800
W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 19992018 odbywały się wykłady, wraz z weekendowymi konferencjami z nimi związanymi, których patronem był zmarły tragicznie w Hindukuszu w...

Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów.. - Rafał Kubicki - książka (2021)

$450.99 $ 800
Książka mieści studia dotyczące wybranych aspektów życia monastycznego w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich od XIII do połowy XIX w. Większość opracowań poświęcono działalności zakonów...

Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II RP - Jacek Wałdoch - książka (2021)

$450.99 $ 800
Zarząd komisaryczny stanowi zaledwie jeden z elementów sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym, jednak jego specyfika, polegająca na władczym ingerowaniu władzy państwowej w sprawy lokalne...

Ekonomiczna wartość czasu w transporcie.. - Agnieszka Ważna - książka

$450.99 $ 800
Estymacja ekonomicznej wartości czasu w transporcie pasażerskim nie jest celem samym w sobie ma służyć rozszerzaniu świadomości o wartości czasu nadmiernie lub niepotrzebnie traconego, a w dalszej...

Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich - Hanna Mardo - książka

$450.99 $ 800
Instytucja innowacyjnania grupowego w krajach Unii Europejskiej jest wykorzystywana stosunkowo krótko, jednak może mieć doniosłe znaczenie dla obrotu gospodarczego, w szczególności w przypadku...

Lord Mansfield. To Be a Judge! - Jerzy Zajadło - książka, Jerzy Zajadło

$450.99 $ 800
Jerzy Zajadło's achievement is that by giving an impassioned account of Lord Mansfield's life and career he enhances the Polish reader's knowledge of courts and their functioning: of...

Sukces organizacji w warunkach gospodarki.. - praca zbiorowa - książka (172 str.)

$450.99 $ 800
Jesteśmy świadkami rewolucji informacyjnej, która przyczynia się do transformacji społeczeństwa i gospodarki. Teraz gospodarka cyfrowa i tradycyjna przenikają się już tak ściśle, iż trudno je...

Normatywny model samorządu metropolitalnego - Jakub H. Szlachetko - książka, oprawa twarda

$450.99 $ 800
Każdy podmiot administracji publicznej, w tym zdecentralizowanej, powinien być wykonany na miarę zidentyfikowanych potrzeb społecznych. Generalnie odpowiedzialność za zaspokajanie zbiorowych...

Repetytorium maturzysty. Matematyka. Poziom podst. - Anna Okoń - książka (9788382061338)

$450.99 $ 800
obfitym walorem tego zbioru jest jego układ merytoryczny i graficzny. Uczeń, korzystając z niego, zmierzy się zarówno z standardowymi zadaniami egzaminacyjnymi (zamknięte, otwarte, krótkiej i...

Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres.. - Katarzyna Koleśnik - książka (270 str.)

$450.99 $ 800
Od dawna wielu autorów zajmuje się badaniem czynników, które determinują odmienne kształtowanie się zasad rachunkowości w poszczególnych krajach. Jako jedną z przyczyn tych różnic wymienia się...

Prawo karne procesowe. Zarys instytucji - Krzysztof Woźniewski - książka, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
Kolejna, czwarta już edycja niniejszego podręcznika kontynuuje swoje podstawowe zadanie, jakie stało przed trzema poprzednimi wydaniami (2005, 2006, 2013), w postaci dostarczenia studentom...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x