Porównaj zanim kupisz

Prawo, akty prawne 3174 produkty

Prawo karne materialne. część ogólna. kazusy i zadania problemowe. orzecznictwo marki Difin

$450.99 $ 800
Drugie wydanie stanowi zwiększoną o nowe zadania i kazusy oraz zaktualizowaną wersję jego pierwszego wydania, uwzględniającą liczne zmiany, jakie nastąpiły w przepisach Kodeksu karnego w okresie...

Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego System ochrony konsumentów w unii europejskiej a autonomia woli

$450.99 $ 800
Praca Damiana Dobosza jest pokaźna i zasługuje na ocenę celującą, a jej przedmiot usystematyzowano i przedstawiono w sposób ponadprzeciętny, jeśli chodzi o stosowanie kryteriów oceny prac...

Hans gross podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki marki Difin

$450.99 $ 800
Dzieło Hansa Grossa pt. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki stanowi „pomnik "prawa. Księga nigdy nie była tłumaczona na język polski. Pomimo upływu około 120 lat od jej...

tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich unii europejskiej

$450.99 $ 800
W publikacji zaprezentowano różne sposoby rozumienia tożsamości konstytucyjnej przez sądy konstytucyjne w Unii Europejskiej. Wskazano widoczne komponenty cechujące koncepcje ochrony tej tożsamości...

Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie marki Difin

$450.99 $ 800
Książka poza szczegółową prezentacją wieloaspektowych zagadnień związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów cywilnych, w tym gospodarczych, w drodze mediacji stanowi także próbę skłonienia...

Nowa ustawa deweloperska z deweloperskim funduszem marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
Książka stanowi pierwsze na rynku prawniczym omówienie przepisów nowej ustawy deweloperskiej, obowiązującej od dnia 1 lipca 2022 r.Autorki omawiają wprowadzone do systemu najszczególniejsze świeże...

konstytucja. praworządność. władza sądownicza

$450.99 $ 800
Problematyka władzy sądowniczej, której poświęcono książkę, jest omawiana z kilku perspektyw: konstytucyjnej, w tym podstawowych zasad ustroju politycznego państwa, unijnej, a także ustawowej. W...

kro. prasc. kodeks rodzinny i opiekuńczy. prawo o aktach stanu cywilnego wyd. 29

$450.99 $ 800
Książka posiada:Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,Prawo o aktach stanu cywilnego,Indeks rzeczowy.seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne...

C.h.beck Kc. kpc. kodeks cywilny. kodeks postępowania cywilnego. edycja sędziowska wyd. 33

$450.99 $ 800
Stan prawny: 13 września 2023 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilny,Tekst ustawy Kodeks innowacyjnania cywilnego,Indeks rzeczowy.seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych...

Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym...

$450.99 $ 800
Prezentowana publikacja jest owocem pracy zespołu osób, które podjęły się próby obliczenia, ile kosztuje sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Zadanie to było tym...

Pakiet kodeks cywilny. komentarz. tom 1. część ogólna. cz. 1 i 2

$450.99 $ 800
Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od ponad ćwierćwiecza. Jest klasycznym komentarzem nawiązującym do bogatych, sięgających okresu międzywojennego, tradycji polskiej...

Wolters kluwer Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych

$450.99 $ 800
W książce przedstawiono, w jakich przypadkach sprawa cywilna będzie uwielbiana za sprawę gospodarczą, rozpatrywaną zgodnie z przepisami o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych.Celem...

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono teoretyczne i użyteczne zagadnienia postępowania przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz postępowania przedsądowego.Autorzy szeroko...

Ustawa o pracownikach samorządowych komentarz

$450.99 $ 800
Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników jednocześnie kontraktowych, jak i pozaumownych.Celem...

kodeks postępowania cywilnego. komentarz. tom 1. artykuły 1–366

$450.99 $ 800
Tom I komentarza pod redakcją naukową prof. Dr. Hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje art. 1–366 ustawy – Kodeks nowoczesnania cywilnego, regulujące m.in. Tematykę stron i kosztów cyklu,...

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

$450.99 $ 800
W Metodyce przedstawiono przebieg nowoczesnania cywilnego w ujęciu poręcznym, objaśniono krok po kroku innowacyjnanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień procesowych sędziego....

Wolters kluwer Przygotowana likwidacja. praktyczny poradnik

$450.99 $ 800
W publikacji omówiono wszystkie zagadnienia związane z nową instytucją stworzoną w ramach ustawy – Prawo upadłościowe, jaką jest pre-pack – czyli zakup funkcjonującego przedsiębiorstwa od upadłego...

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
Opracowanie ukazuje najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej i wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zawarto w nim m.in....

Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej - Katarzyna Grzybczyk, 94679101549KS (10965584)

$450.99 $ 800
Myszka Miki, Star Wars, Christian Louboutin, Andy Warhol to wyłącznie niektóre z ikon popkultury wybrane przez autorkę w celu pokazania, jak regulacje prawne – czasem sprytnie zinterpretowane –...

Pakiet apelacja w postępowaniu cywilnym marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
W publikacji zaprezentowano całość zagadnień związanych z apelacją jako środkiem zaskarżenia – z uwzględnieniem równocześnie apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej –, a także z...

Kodeks karny. część szczególna. komentarz marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
Prezentowana publikacja stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej Kodeksu karnego (Warszawa 2021). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej Kodeksu...

kodeks postępowania karnego. orzecznictwo

$450.99 $ 800
Książka gromadzi orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczące Kodeksu innowacyjnania karnego wydane po dniu jego wejścia w życie, tj. 1 września 1998 r., które zostały ułożone zgodnie...

Wolters kluwer Konstytucja rzeczypospolitej polskiej 500 pytań testowych z odpowiedziami

$450.99 $ 800
Publikacja stanowi nieprzeciętną pomoc dydaktyczną dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego. Opracowanie zawiera: o pytania testowe z 4 wariantami odpowiedzi, o...

C.h. beck Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

$450.99 $ 800
Stan prawny: 1 sierpnia 2021 r.linia "Twoje Prawo" zawiera:Hasła w nawiasach kwadratowychPzypisy z opisem poszczególnych zmianIndeks rzeczowyPogrubienie ostatnich zmian Tytuł Europejska...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x