Porównaj zanim kupisz

Prawo, akty prawne 3740 produktów

Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swej literatury przedmiotu, nie znalazło dotądswego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne....

Tworzenie doświadczeń klientów - artur urbański, lucyna dziewa (9788328366954)

$450.99 $ 800
Każdy z nas od czasu do czasu bywa klientem i w związku z tym jest obsługiwany przez różnorodne producenta. Niektóre opiekują się nami lepiej, inne gorzej. Do tych pierwszych - które stosownie...

Nowelizacja postępowania cywilnego. wpływ zmian na praktykę sądową

$450.99 $ 800
Przedmiotem publikacji są zagadnienia związane z szeroko rozumianym postępowaniem cywilnym, uwzględniające wszystkie nowelizacje procedury cywilnej przeprowadzone w ostatnich latach, w tym tzw....

Prawo i literatura Szkice drugie - Jarosław Kuisz, Marek Wąsowicz, SCHOLAR

$450.99 $ 800
Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. Zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy ( )...

Podstawy Prawa I Wiedzy O Społeczeństwie W Pigułce - Praca zbiorowa (428 str.)

$450.99 $ 800
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z podstaw prawa i wiedzy o społeczeństwie.- szybkie...

Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych (252 str.)

$450.99 $ 800
W książce w poręcznym ujęciu omówiono jednocześnie cykl zarządzania drogami publicznymi, jak i realizację inwestycji drogowych. Wyodrębniono wszystkie uprawnienia, które jednostki samorządu...

Negocjacje i mediacje w sferze publicznej - Magdalena Tabernacka, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Publikacja jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych uwarunkowań prowadzenia negocjacji i mediacji w ramach działań podejmowanych przez organy...

Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw. analiza teoretyczna (714 str.)

$450.99 $ 800
W książce zaprezentowano rozważania dotyczące m.in.:• płaszczyzn modyfikowania typu podstawowego przestępstwa,• konstrukcji poszczególnych typów zmodyfikowanych: uprzywilejowanych oraz...

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w związku z pandemią covid–19, Małgorzata Militz

$450.99 $ 800
Pandemia i zamknięcie polskiej gospodarki sprawiło, iż wielu przedsiębiorców z dnia na dzień straciło źródło przychodów, co w dalszej perspektywie scala się z ryzykiem zawieszenia albo likwidacji...

Analiza danych w zarządzaniu projektami - seweryn spałek (editor) (208 str.)

$450.99 $ 800
Umiejętna analiza danych jest warunkiem podejmowania działań i wprowadzania słusznych zmian. Zagadnienie to wymaga uwagi kierownika projektu, aktualnie bowiem powstają ogromne ilości danych, a w...

Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej. tax compliance (9788382230291)

$450.99 $ 800
Publikacja w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprawozdawczością podatkową. Autorzy, opierając się na aktualnych przepisach, orzecznictwie, stanowiskach organów...

Kodeks Pracy 2020 Praktyczny komentarz z przykładami - Praca zbiorowa, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy dotyczące nowoczesnania przed sądami pracy i ustalania płacy nieznacznej w 2020 r. Objaśnia również zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r.,...

Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja [PRZEDSPRZEDAŻ], WOLTERS KLUWER

$450.99 $ 800
Sposób i zakres używania informacji finansowych przez zarządzających zależy od celów ich pozyskania. Niektóre systemy rachunkowości koncentrują się na dostarczaniu danych dla celów kontroli, inne...

Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym. praktyczny przewodnik, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i wymagania, jakie stawiają regulacje Krajowych Ram...

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego - Ewa Mazur-Pawłowska, Ewa Mazur-Pawłowska

$450.99 $ 800
Publikacja w sposób kompleksowy ukazuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej. W pracy omówiono problematykę dotyczącą m.in.:-...

Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Ewa Popławska

$450.99 $ 800
Zainteresowanie zasadą subsydiarności wzrosło wraz z jej przywołaniem w Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 r. I określeniem dla potrzeb tego traktatu jako zasady, na której miałby się opierać...

Kodeks cywilny kodeks postępowania cywilnego kodeks rodzinny i opiekuńczy, C.H. Beck

$450.99 $ 800
Stan prawny: 4 stycznia 2021 r.Zbió r uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks cywilny1.1.2021 r. - Ustawa o zmianie niektó rych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca...

Service design po polsku - chłodnicki marcin, karel andrzej (2020)

$450.99 $ 800
Książka ta pomoże Ci:- przygotować udoskonalone i wyjątkowe usługi,- uniknąć wpadek przy wdrażaniu zmian,- poprawić rentowność i stabilność biznesu,- oferować klientom autentyczną korzyść.Jest to...

Prawo Pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 - Praca zbiorowa (2020)

$450.99 $ 800
Publikacja kompleksowo omawia zmiany w przepisach regulujących tematykę zatrudnienia. Miedzy innymi szeroko potraktowano problematykę rozliczania czasu pracy w odniesieniu do układu kalendarza w...

Prawa własności przemysłowej. przedmiot, treść i naruszenie

$450.99 $ 800
W opracowaniu kompleksowo omówiono regulację prawną wynalazków, znaków handlowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, a także innych dóbr niematerialnych, zawartą w ustawie – Prawo...

Kary pieniężne nakładane przez organy kas i ich zaskarżanie, Marek Krawczak

$450.99 $ 800
Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie problematyki wymierzania kar pieniężnych przez organy podatkowe w przypadkach określonych m.in. W ordynacji podatkowej, ustawie o grach hazardowych,...

Historia Ustroju I Prawa Polski W Pigułce - Praca zbiorowa, praca zbiorowa

$450.99 $ 800
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu historii ustroju i prawa Polski. - prędkie...

Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej (9788382236231)

$450.99 $ 800
Książka omawia problematykę tajemnicy lekarskiej i jej wpływ na prawa i obowiązki procesowe lekarza w trakcie procesu karnego. Zagadnienie to zostało przedstawione z perspektywy depozytariusza tej...

Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym (312 str.)

$450.99 $ 800
Problematyka dopuszczenia i użycia dowodu sprzecznego z prawem jest jednym z najmocniej dyskusyjnych zagadnień w nauce i praktyce prawa procesowego cywilnego. Autorka prezentuje ten problem w...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x