Porównaj zanim kupisz

Sowiecko-fińska wojna zimowa (fin. Talvisota, ros. Zimowaja Wojna) znana jest z zasady jako konflikt, któremu rozstrzygnięcie przyniosły działania lądowych części walczących stron. Trudno polemizować z tym stwierdzeniem, podczas wojny miały dodatkowo miejsce zmagania w powietrzu, które wprawdzie nie zadecydowały o jej wyniku, lecz charakteryzowały się widoczną dynamiką działań i zaangażowaniem ogromnych (zwłaszcza po stronie sowieckiej) sił i środków.

Lotnictwo fińskie zaś, podobnie jak wojska lądowe tej niedużej skandynawskiej republiki, zapisało piękną bojową kartę w historii. Uporczywą i produktywną walką, z dysponującym przygniatającą przewagę liczebną przeciwnikiem, wniosło nad wyraz obszerny wkład w ocalenie suwerenności państwa.Na temat wojny zimowej napisano już niezwykle mnóstwo.

Ogromna część literatury, traktującej o tym fascynującym wydarzeniu historycznym, powstała oczywiście w Finlandii i w Szwecji, w kraju, który udzielił wtedy swojemu wschodniemu sąsiadowi stanowczej pomocy tak wojskowej, jak i dyplomatycznej.

Okoliczności związane z tym najważniejszym, oprócz uzyskania niepodległości, wydarzeniem dziejowym stanowią dla Finów nad wyraz istotny element ich narodowej tożsamości i powód do dumy. Finlandia stała się przecież jedynym państwem, które oparło się (ponosząc jednak straty), zaborczej polityce prowadzonej poprzez ZSRS, który razem z III Rzeszą, na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku brutalnie zakłócił nieprzystępny, lecz pokojowy byt narodów Europy Środkowo-Wschodniej...Daniel Baron (1977) – absolwent Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2001).

W latach 2001–2003 pracownik Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W 2004 roku ukończył Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i od tego czasu pełni zawodowa służbę wojskową w Wojsku Polskim.

Uczestnik misji zagranicznych w ramach PolskichKontyngentów Wojskowych w Iraku i Syrii. Obecnie pełni służbę w strukturach 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.Zainteresowania autora skupiają się w obszarze 20-lecia międzywojennego państw Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, historii najnowszej państw skandynawskich oraz zagadnień związanych z problematyka aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego i związanej z tym problematyki militarnej.Niniejsza publikacja jest pierwszym opracowaniem prezentowanym szerszemu odbiorcy.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x