Porównaj zanim kupisz

Historia 48 produktów Producent: Adam Marszałek

Gruzja niepodległa-od monarchii do republiki - andrzej furier marki Adam marszałek

$450.99 $ 800
Monografia jest skutkiem wieloletnich zainteresowań badawczych autora iprezentuje związki między przemianami etnicznymi a rozwojem gruzińskiejpaństwowości od jej początków do XXI wieku. Praca...

Zasłużeni lekarze toruńscy we wspomnieniach sylwetki lekarzy wojskowych i nie tylko marki Adam marszałek

$450.99 $ 800
Tom zredagowaliśmy w konwencji historycznej, poczynając od lat I wojny światowej, tj. Zaangażowania toruńskich lekarzy w działania niepodległościowe, poprzez okres międzywojenny, miesiące...

Zabójstwo ludwika i wittelsbacha w kelheim w... marki Adam marszałek

$450.99 $ 800
Przedłożona czytelnikowi praca w aspektach politycznych, religijnych i kulturowych stanowi próbę wypełnienia luki w badaniach nad Orientem i Okcydentem. Autor relacjonuje w niej enigmatyczne...

Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej

$450.99 $ 800
Czym była Polska Ludowa i nieprzystępne lata po II wojnie światowej w dziejach narodu, społeczeństwa, państwa polskiego? Wyjątkiem historycznym, odejściem od linearnej historii społecznej czy jej...

Adam marszałek Niewypowiedziane wojny i konflikty..

$450.99 $ 800
Książka posiada plastikową charakterystykę aktywności militarnej ZSRR i Rosji poza swoimi granicami od zakończenia II wojny światowej po 2022 rok. Staraliśmy się wykazać, że konsekwentnie broniła...

Adam marszałek Pola bitew w poznaniu i okolicach

$450.99 $ 800
Upowszechnienie dziejów wojennych państwa wymaga popularyzacji w przeróżnym zakresie i na wielu poziomach. W polskiej historiografii wyjątkowo rzadko podejmowano dotąd próby opracowania dziejów...

Studia nad genezą spółdzielczości polskiej. tom i. okres zaborów i ii rzeczypospolitej

$450.99 $ 800
Jednym z zadań statutowych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, utworzonego 16 X 2019 r. Poprzez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest m.in. Popularyzowanie dorobku naukowego w zakresie...

Adam marszałek Pomorze gdańskie i ziemia chełmińska w drodze do niepodległej (1914-1920)

$450.99 $ 800
Obszar Pomorza Wschodniego [?] był terenem szczególnym i ważnym równocześnie dla Polaków, jak i Niemców. Przez setki lat przechodził z rąk do rąk, a wpływy obu języków ścierały się. Podczas obrad...

Na partyzanckich ścieżkach - Marszałek Marian - książka

$450.99 $ 800
Marian Marszałek urodził się na ziemi radomskiej. W czasie wojny, jak większość jego rówieśników, brał czynny udział w walce z hitlerowskim okupantem. Żołnierz Batalionów Chłopskiech i AK. Po...

Adam marszałek Badania regionalne w historii wychowania-pomorze

$450.99 $ 800
Latem 1940 r. Otto Kuske namalował zabudowanie, którego właścicielem był Otto Schmidt, w Alt Krakau (Starym Krakowie), gdzie urodziła się i spędziła dzieciństwo, a także część młodości Irmgard...

Kurs bojowy stettin. bombardowania szczecina... marki Adam marszałek

$450.99 $ 800
Kurs bojowy Stettin. Bombardowania Szczecina i Polic w okresie 1940-1945 wyd. III poszerzone - Grzegorz Ciechanowski, Jakub Ciechanowski, Marek J. Murawski Tytuł Kurs bojowy Stettin. Bombardowania...

Liga Narodowa w Galicji-Małopolsce i jej działacze

$450.99 $ 800
Monografia poświęcona Lidze Narodowej w Galicji-Małopolsce jest pierwszą próbą opracowania tej problematyki od czasu badań podjętych przez historyka endecji Stanisława Kozickiego. Książka oparta na...

Dzieje kresów i granicy państwa pol. na wschodzie

$450.99 $ 800
Nowa książka Henryka Dominiczaka jest pierwszą pozycją monograficzną obejmującą całościowo, choć plastikowie, szczególnie złożoną problematykę dziejów kresów i granicy Rzeczypospolitej na Wschodzie...

bydgoska krwawa niedziela 3-4 września 1939 roku

$450.99 $ 800
Jednym z najistotniej kontrowersyjnych wydarzeń w stosunkach polsko-niemieckich ery najnowszej był spór historiograficzny dotyczący oceny wydarzeń bydgoskiego września 1939 roku. Po obydwu stronach...

działalność charytatywna i opekuńcza w szkołach okręgu szkolnego krakowskiego w ii rzeczypospolitej

$450.99 $ 800
Konstatując należy stwierdzić, iż publikacja wydana wypełni niewątpliwą lukę w obszarze badań historii wychowania nad dziejami II Rzeczypospolitej w zakresie działalności charytatywnej i...

Walki o lwów w listopadzie 1918 r. i wojna... marki Adam marszałek

$450.99 $ 800
Polityczny zatarg między polskimi i ukraińskimi poddanymi Austrii, trwający poprzez ostatnie dekady egzystencji monarchii, 1 listopada 1918 r. Przekształcił się w wojnę pomiędzy obu narodami. Jej...

Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych.. marki Adam marszałek

$450.99 $ 800
Problematyka wojskowej myśli operacyjnej w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku [...] zajmuje w ostatnich latach wyraźne miejsce w obszarze obejmującym zagadnienia nauk o bezpieczeństwie,...

Adam marszałek Wielka brytania wobec stanu wojennego w polsce...

$450.99 $ 800
Książka Arkadiusza Piotra Kłosowskiego wypełnia znaczną lukę w historiografii Polski, USA i znacznej Brytanii [...]. Stanowisko znacznej Brytanii wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce wydaje...

Adam marszałek Widmo śmierci (31 x 1943) partyzancka legenda...

$450.99 $ 800
Niedawno opublikowana w Wydawnictwie Adam Marszałek monografia "Widmo śmierci" (31 X 1943). Partyzancka legenda, polityka i pamięć w powiecie ełckim to perfekcyjna lektura dla historyków,...

Adam marszałek Afera "mocr-trust" 1921-1927

$450.99 $ 800
Działalność sowieckich służb specjalnych, wokół których narosło mnóstwo legend, wzbudza-pomimo ograniczeń wynikających z braku szerszego dostępu do archiwów rosyjskich - wielkie zainteresowanie...

Adam marszałek Podczas pokoju z myślą o wojnie (1921-1939)

$450.99 $ 800
Dzieje wojskowości polskiej dwudziestolecia międzywojennego są częstym tematem publikacji historyków. Nadal pozostaje jednak jeszcze mnóstwo niepodjętych wątków. Do takich zaliczyć można...

Adam marszałek Historia - ireneusz kamiński

$450.99 $ 800
Kościołowi nie wolno lekceważyć aktualnych zdarzeń-znaków (skomplikowana kwestia interpretacji tzw. Znaków czasu). Warto zabrać pod uwagę dar proroctwa, którego Bóg udziela tak, jak chce. Z natury...

Historia i rzeczywistość

$450.99 $ 800
Historia i rzeczywistość. 100 pojęć do zrozumienia Komunistycznej Partii Chin - (red.) Sołowiej Kinga, Qiang Dou Tytuł Historia i rzeczywistość. 100 pojęć do... Autorzy Kinga Sołowiej, Qiang Dou...

Adam marszałek Zanim zbudowano gdynię..

$450.99 $ 800
Oddawany do dłoni Czytelników zbiór studiów?Zanim zbudowano Gdynię...?. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich jest kolejnym już tomem z serii O Niepodległą i...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x