Porównaj zanim kupisz

Podręczniki, edukacja 141 produktów Producent: Wolters Kluwer

Prawo pracy - teresa liszcz (9788382232240)

$450.99 $ 800
W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy i regulacji wynikających z przepisów unijnych. Obecne wydanie zostało wzbogacone...

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
W podręczniku jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in. Gruntowną zmianę modelu funkcjonowania...

kodeks cywilny. komentarz. tom 4-5. zobowiązania. część szczegółowa, oprawa twarda

$450.99 $ 800
Publikacja jest tradycyjnym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej...

Wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
Z uwagi na brak dostępu do informacji porównawczych, właściwa wycena transakcji finansowych nieraz jest problematyczna i na skutek czego może powodować ryzyko sporu z organem podatkowym. Autorki...

profesjonalny coaching. zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (244 str.)

$450.99 $ 800
Autorka opisuje, jakie zasady i standardy etyczne muszą być przestrzegane,proces mistrzowskiego coachingu przebiegał poprawnie, autentycznie wspierając rozwój jednostek i zespołów. W książce...

tutoring jako spotkanie. historie indywidualnych przypadków (2018)

$450.99 $ 800
Czym jest tutoring$229 Skąd bierze się rosnąca popularność tej formy edukacji spersonalizowanej$230 Dlaczego jest postrzegany jako panaceum na problemy edukacji i obfita szansa na elitarne...

Ceny transferowe. analizy porównawcze, dokumentacje, compliance, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
Zmiany dotyczące cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 r. A zostały doprecyzowane w 2020 r. Mają na celu przede wszystkim zawężenie obowiązku dokumentacyjnego do większych...

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. komentarz (2021)

$450.99 $ 800
Stan prawny: 15 kwietnia 2021 r. Komentarz do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw ukazuje prawną sytuację...

Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych (2021)

$450.99 $ 800
Zamówienia publiczne są jedną z dziedzin, w której doszło do wprowadzenia unijnego standardu ochrony prawnej wymaganej od prawa krajowego. W preambułach do dyrektyw odwoławczych odszukamy...

Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian (2021)

$450.99 $ 800
Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Książka zawiera zbiór opracowań dotyczących najistotniejszych, powodujących najwięcej wątpliwości zagadnień związanych z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z...

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
Stan prawny: Stan prawny na 1 września 2021 r. Z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 5 i 30 października 2021 r. W książce w sposób krystaliczny i kompleksowy omówiono zagadnienia...

Prawo ochrony środowiska - Rakoczy Bartosz, Wierzbowski Błażej (2018)

$450.99 $ 800
Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika posiada analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. Problematyki: handlu emisjami,...

Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne (2020)

$450.99 $ 800
Publikacja pokazuje cykl wdrażania rozwiązań technice informacyjno-komunikacyjnych w sferze szeroko rozumianej ochrony zdrowia oraz wyzwania związane z rozwinięciem założeń dotyczących zdrowia w...

Postępowanie karne - dudka katarzyna, paluszkiewicz hanna (800 str.)

$450.99 $ 800
W podręczniku przedstawiono współczesny model innowacyjnania karnego w profilu nadanym mu poprzez nowelizacje Kodeksu nowoczesnania karnego z lat 2019-2020, w tym wynikające z tzw. Ustaw...

Doktryny polityczno-prawne. fundamenty współczesnych państw (412 str.)

$450.99 $ 800
Podręcznik stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym i doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych...

postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. podręcznik praktyczny (9788381072977)

$450.99 $ 800
Podręcznik mieści zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób klarowny i plastikowy przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania...

testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytułowej tematyki, przybliża także zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa spadkowego i rodzinnego posiadające znaczenie dla europejskiej kultury...

Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych, oprawa twarda

$450.99 $ 800
Wyróżnienie za rozprawę doktorską w LVI Ogólnopolskim Konkursie,,Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji...

Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok (2021)

$450.99 $ 800
Książka jest pierwszą na rynku pozycją dotyczącą współcześnie wykorzystywanych metod poszukiwania ukrytych zwłok i szczątków ofiar przestępstw.Autor przedstawia liczne rozwiązania wypracowane...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. orzecznictwo. piśmiennictwo, Jacek Gudowski

$450.99 $ 800
Książka mieści orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1920-2021 oraz piśmiennictwo z lat 1872-2021, dotyczące artykułów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego albo zachowujące ścisły związek z jego...

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (2017)

$450.99 $ 800
Książka gromadzi omówienie korzystnego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę albo odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.: istotę i charakter prawny umowy, zasady...

Prawo prasowe - Nowikowska Monika, Zawadzka Zofia, Sieńczyło-Chlabicz Joanna (448 str.)

$450.99 $ 800
Podręcznik Prawo prasowe gromadzi omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa prasowego, analizowanych łącznie z przykładami z orzecznictwa sądów polskich, a także Europejskiego Trybunału...

układ częściowy w prawie restrukturyzacyjnym. wzory pism, oprawa miękka

$450.99 $ 800
W książce w niezwykle przystępny sposób przedstawiono układ częściowy - insty­tucję prawną pozwalającą na przeprowadzenie restrukturyzacji sądowej bez angażowania wszelkich wierzycieli dłużnika i...

Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w xxi wieku, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Od lat wskazuje się na postępujący upadek klasycznych wartości w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie można jednak powiedzieć, że we współczesnym świecie nie ma już autorytetów - one istnieją,...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x