Porównaj zanim kupisz

Prawo, akty prawne 2649 produktów

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, oprawa miękka

$450.99 $ 800
W publikacji autorzy zaprezentowali i poddali analizie ogólne progresywnanie administracyjne, innowacyjnanie podatkowe, administracyjne nowoczesnania odrębne, progresywnanie egzekucyjne w...

Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swej literatury przedmiotu, nie znalazło dotądswego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne....

Domy pomocy społecznej. organizacja i funkcjonowanie wyd. 2021, Difin

$450.99 $ 800
Książka ma na celu kompleksowe ujęcie wszystkich prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej, w tym w szczególności warunków umieszczenia w DPS, odpłatności za umieszczenie w DPS,...

Tworzenie doświadczeń klientów - artur urbański, lucyna dziewa (9788328366954)

$450.99 $ 800
Każdy z nas od czasu do czasu bywa klientem i w związku z tym jest obsługiwany przez różnorodne producenta. Niektóre opiekują się nami lepiej, inne gorzej. Do tych pierwszych - które stosownie...

Family office - janicka małgorzata, sajnóg artur, sosnowski tomasz (9788301214647)

$450.99 $ 800
Family Office to podmioty świadczące usługi międzypokoleniowego, kompleksowego zarządzania majątkiem zamożnych rodzin, zabezpieczające także realizację osobistych potrzeb członków...

Prawo i literatura Szkice drugie - Jarosław Kuisz, Marek Wąsowicz, SCHOLAR

$450.99 $ 800
Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. Zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy ( )...

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym (9788382462876)

$450.99 $ 800
Książka stanowi komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo o innowacyjnaniu przed sądami administracyjnymi, posiadających znaczne znaczenie na etapie sporządzania skargi i sprzeciwu od decyzji...

Podstawy Prawa I Wiedzy O Społeczeństwie W Pigułce - Praca zbiorowa (428 str.)

$450.99 $ 800
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z podstaw prawa i wiedzy o społeczeństwie.- szybkie...

kpa. kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące (9788382359596)

$450.99 $ 800
Stan prawny: 10 stycznia 2022 r.Publikacja zawiera:Kodeks progresywnania administracyjnego,Prawo o ustroju sądów administracyjnych,Prawo o nowoczesnaniu przed sądami administracyjnymi,Przepisy...

Prawo Bankowe Ustawa O Narodowym Banku Polskim - Praca zbiorowa, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Stan prawny 5 czerwca 2019 r. Książka mieści zmiany:Prawo bankowe7.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej...

Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja [PRZEDSPRZEDAŻ], WOLTERS KLUWER

$450.99 $ 800
Sposób i zakres używania informacji finansowych przez zarządzających zależy od celów ich pozyskania. Niektóre systemy rachunkowości koncentrują się na dostarczaniu danych dla celów kontroli, inne...

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYD.2013, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego – konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany...

Kiedy ryby latają - yokoyama john, michelli joseph, Joseph Michelli|John Yokoyama

$450.99 $ 800
Wyobraź sobie znikome, nierentowne stoisko rybne. Czy potrafiłbyś zmienić taką firmę w modelową organizację, która stanie się wzorem dla korporacji z całego świata? Czy zdołałbyś przyciągnąć do...

Kodeks postępowania karnego. tom iv. komentarz do art. 425–467 (9788382239485)

$450.99 $ 800
Stan prawny: 1 maja 2021 r.Komentarz posiada spore i kompleksowe omówienie Działu IX Kodeksu nowoczesnania karnego, które pozwoli czytelnikowi na szczegółowe zapoznanie się z problematyką...

Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
W opracowaniu omówiono problematykę dowodu z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. Zawarto w nim rozważania odnoszące się do przepisów regulujących progresywnanie...

Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej

$450.99 $ 800
Książka poświęcona jest zagadnieniu równowagi między dwoma konstytucyjnie określonymi prawami – prawem ochrony danych osobowych i prawem dostępu do danych publicznej. Omówione zagadnienia...

Reguła 80/20. zasada, która odmienia świat - richard koch, Onepress

$450.99 $ 800
Vilfredo Pareto nie sformułował zasady 80/20, choć był świadom zjawiska "kluczowych nielicznych". Od dawna wiemy, że do większości skutków, efektów i nagród prowadzi nieduża ilość przyczyn,...

Kształtowanie przestrzeni pracy - małgorzata sidor-rządkowska (160 str.)

$450.99 $ 800
Książka nominowana do nagrody głównej w konkursie „ECONOMICUS” Dziennika Gazety PrawnejPraca zdalna, model hybrydowy czy coworking to jedne z najpopularniejszych aktualnie tematów dyskusji...

Prawo Gospodarcze Publiczne W Pigułce Wyd. 4 - Praca zbiorowa (330 str.)

$450.99 $ 800
Stan prawny: sierpień 2018 r.W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia...

Hans gross podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki, Difin

$450.99 $ 800
Dzieło Hansa Grossa pt. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki stanowi "pomnik" prawa. Księga nigdy nie była tłumaczona na język polski. Pomimo upływu około 120 lat od...

Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym - praca zbiorowa

$450.99 $ 800
W książce „Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym” autorzy poddają analizie nadużycia na polskim rynku finansowym oraz sposoby przeciwdziałania i zapobiegania z perspektywy konsumenta. Omawiają...

Service design po polsku - chłodnicki marcin, karel andrzej (2020)

$450.99 $ 800
Książka ta pomoże Ci:- przygotować udoskonalone i wyjątkowe usługi,- uniknąć wpadek przy wdrażaniu zmian,- poprawić rentowność i stabilność biznesu,- oferować klientom autentyczną korzyść.Jest to...

Psychologia penitencjarna - Ciosek Mieczysław, Beata Pastwa-Wojciechowska (2017)

$450.99 $ 800
Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn i mechanizmów innowacyjnania,...

Kodeks cywilny kodeks postępowania cywilnego kodeks rodzinny i opiekuńczy, C.H. Beck

$450.99 $ 800
Stan prawny: 4 stycznia 2021 r.Zbió r uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks cywilny1.1.2021 r. - Ustawa o zmianie niektó rych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x