Porównaj zanim kupisz

Niniejsza publikacja jest próbą opisania – w miarę możliwości wszechstronną – cyklu badawczego opracowania polskiej wersji Makatonu jako jednego ze sposobów upraszczających porozumiewanie się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ukazania jej wartości w oddziaływaniu edukacyjno-terapeutycznym osób z CCNs.

Ze względu na złożoność tego procesu jego realizacja została podzielona na etapy opisane w kolejnych rozdziałach książki. W rozdziale pierwszym, dotyczącym zagadnień w perspektywie historycznej, przedstawiono treści opisujące rozwój usług AAC w świetle uwarunkowań naukowych, technicznych i społecznych na podstawie literatury przedmiotu.

Pokazano interdyscyplinarny charakter komunikacji alternatywnej, jej motywy i zapotrzebowania, z których ta dziedzina wyrosła oraz jej wartość jako podejścia interwencyjnego w terapii osób z CCNs. Na tle kształtującej się interwencji AAC zaprezentowano na dodatek koncepcję brytyjskiej metody Makaton i zarys początków komunikacji alternatywnej w Polsce.

Celem tego historycznego przeglądu jest pełniejsze zrozumienie zasadności opracowania polskiej wersji Makatonu.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x