Porównaj zanim kupisz

Koronka (łac. Corona, corona rosea) jest typym ustnej modlitwy prywatnej albo wspólnotowej, polegającej na powtarzaniu prostych formuł modlitewnych, niedługich wezwań modlitw z równoczesnym przesuwaniem paciorków lub korali nanizanych na sznurek. Może być poświęcona czci Osób Boskich, Maryi, aniołów i świętych.Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego (Couronnes d'amour au Sacr-Coeur) wydane w 1905 roku są teologiczną wykładnią duchowości o. Leona Jana Dehona. Składają się one z 93 medytacji, będących komentarzem do misterium Wcielenia, Męki i Eucharystii. Niniejszy tom poświęcony jest misterium Męki Jezusa Chrystusa.Męka i śmierć krzyżowa Jezusa jako ofiara odkupieńcza przywróciła po grzechu pierworodnym pierwotny porządek stworzenia i objawiła szczyt miłości Syna do Ojca i każdego człowieka. Ojciec Dehon kontempluje to misterium w życiu Zbawiciela, zaczynając od zbawczego wydarzenia Wieczernika (początek zdrady Judasza, będącej figurą wszystkich zdrad i świętokradztw) poprzez Górę Oliwną (miejsce modlitwy i duchowej agonii wywołanej cierpieniem moralnym związanym ze stanem grzesznego człowieka i całego stworzenia), pojmanie Jezusa, cykl przed Herodem, Sanhedrynem i Piłatem, drogę krzyżową, a kończąc na ukrzyżowaniu na Kalwarii i złożeniu w grobie.
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x