Porównaj zanim kupisz

Tytuł The Manga Guide. Fizyka Autorzy Hideo Nitta, Keita Takatsu, trend-Pro Co Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN Tłumaczenie Małgorzata Dąbkowska-Kowalik, Witold Sikorski ISBN 978-83-01-19722-3 Rok wydania 2018 Warszawa Wydanie 1 ilość stron 232 Format pdf Spis treści WSTĘP IX PROLOG Czy fizyka jest dla ciebie problemem? 1 1. Zasada akcji i reakcji 13 Zasada akcji i reakcji 14 Jak działa zasada akcji i reakcji 15 Równowaga 20 Równowaga a zasada akcji i reakcji 23 Siła ciężkości (grawitacji) i zasada akcji i reakcji 30 Trzy zasady dynamiki Newtona 33 Wielkości skalarne a wielkości wektorowe 37 Podstawy wektorów 37 Wektory ujemne 38 Różnica między dwoma wektorami 38 Mnożenie wektorów poprzez skalary 38 Równowaga i wektor siły 39 Trzy zasady dynamiki Newtona 40 Rysowanie diagramu sił działających na ciało swobodne 41 Wyrażenie trzeciego prawa Netwona przy pomocy równania 42 Siła grawitacji i powszechne ciążenie 42 2. Siła i ruch 45 prędkość i przyspieszenie 46 Ruch jednostajny 46 Przyspieszenie 50 Laboratorium: Znajdowanie drogi przebytej ze zmienną prędkością 53 Pierwsza i druga zasada Newtona 58 Zasada bezwładności 58 Przyspieszenie 66 Laboratorium: Znajdowanie skrupulatnej wartości siły 73 Ruch rzuconej piłki 75 Trzy reguły ruchu jednostajnie przyspieszonego 85 Dodawanie wektorów: metoda początek-do-końca 86 Składanie i rozkładanie sił 87 Pierwsza zasada dynamiki Newtona 90 Druga zasada dynamiki Newtona 90 Zwrot prędkości, przyspieszenia i siły 90 Obiekt nie ma swej własnej siły 92 Jednostka siły 92 Pomiary masy i siły 93 Określanie ciężaru 94 Zrozumienie ruchu parabolicznego 96 wykorzystanie rachunku różniczkowego do znajdowania przyspieszenia i prędkości 99 Korzystanie z pola pod wykresem zależności prędkości od czasu do znajdowania odległości pokonanej poprzez obiekt 100 3. Pęd 103 Pęd i popęd 104 Pojęcie pędu 106 Laboratorium: Różnica pędu spowodowana różnicą mas 109 Zmiana pędu i popęd 111 Laboratorium: Znajdowanie pędu uderzenia 117 Zasada zachowania pędu 120 Trzecia zasada Newtona i zasada zachowania pędu 120 Laboratorium: Przestrzeń kosmiczna i zasada zachowania pędu 126 Rzeczywiste badania popędu 129 zmniejszanie siły uderzenia 129 udoskonalanie serwów Megumi 133 Pęd i popęd 139 Popęd i pęd w naszym życiu 140 Wyprowadzenie zasady zachowania pędu 141 Zderzenie sprężyste i niesprężyste 143 Jednostki pędu 144 Zasada zachowania pędu w ujęciu wektorowym 144 Zasada akcji i reakcji a zasada zachowania pędu 146 Napęd rakiety 147 4. Energia 151 Praca i energia 152 Czym jest energia? 153 Laboratorium: Jaka jest różnica pomiędzy pędem a energią kinetyczną? 162 Energia potencjalna 164 Praca i energia potencjalna 169 Laboratorium: Praca i zasada zachowania energii 172 Praca i energia 175 Laboratorium: Zależność pomiędzy pracą a energią kinetyczną 178 Droga hamowania a prędkość 180 Zasada zachowania energii mechanicznej 184 Przeksztacanie energii 184 Zasada zachowania energii mechanicznej 187 Laboratorium: Zasada zachowania energii mechanicznej w działaniu 191 Znajdowanie szybkości i wysokości rzuconej piłki 194 Laboratorium: Zasada zachowania energii mechanicznej na pochylni 195 Jednostki energii 200 Energia potencjalna 201 Sprężyny i zasada zachowania energii 202 szybkość przy rzucie w górę i uzyskana wysokość 203 Kierunek siły i praca 204 Znajdowanie wartości pracy przy sile niejednorodnej (jednowymiarowej) 205 Siła niezachowawcza a zasada zachowania energii 207 Tarcie: siła niezachowawcza 207 Tarcie na pochylni 208 Zderzające się monety i zasada zachowania energii 210 Epilog 215 Zrozumienie jednostek 225 prędkość i przyspieszenie 225 Siła 225 Pęd i popęd 226 Energia i praca 226 Przedrostki SI 227 Indeks 229
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x