Porównaj zanim kupisz

Dialogi komiksowe (ang. Comic strip conversations) to zapis rozmowy między co najmniej dwiema osobami, wykorzystujący proste rysunki. Obrazki stanowią ilustrację trwającej komunikacji i uzupełniające wsparcie dla osób, które posiadają trudności ze zrozumieniem szybkiej wymiany informacji.

Mogą być wydajnym narzędziem użytkowanym przez rodziców i specjalistów pracujących z uczniami z autyzmem i innymi problemami rozwojowymi. Metoda ta nie tylko ułatwia relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie teraźniejszości czy planowanie przyszłości, ale także pozwala na rozpoznanie i systematyzację tego, co ludzie mówią i robią, oraz uwydatnienie ich prawdopodobnych myśli.

Każdy z ośmiu znaków w komplecie symbolizuje jedną z podstawowych umiejętności konwersacyjnych. Dodatkowo w trakcie rozmowy można zastosować barwy, które będą odzwierciedlać emocjonalną treść wypowiedzi, myśli i pytań.

Niektóre dialogi komiksowe dają wgląd w to, jak uczeń postrzega sytuację, i są znakomitym wstępem do opracowania historyjek społecznych. Dialogi komiksowe są ponadto pomocą wizualną w omawianiu sytuacji problemowych i znajdowaniu rozwiązań.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x