Porównaj zanim kupisz

Działania podejmowane na rzecz budowania suwerenności wymagają stawiania pytań o poprawnieść i sens dziejów, o korzenie tożsamości i państwowości. Nie sposób wyobrazić sobie kreowania przyszłości, także w wymiarze bezpieczeństwa, bez dialogu z przeszłością.

Procesy rozwoju i funkcjonowania państwa w kontekście jego bezpieczeństwa niewątpliwie trzeba rozpatrywać nie tylko wielosektorowo, lecz także w perspektywie tzw. Długiego trwania, którego skutki są dostrzegane w szerszym rozmiarze.

Uchwycenie istoty opisywanych zjawisk, których prawidłowości posiadają wymiar uniwersalny stanowi klucz poszukiwań badawczych. Dzieje Polski nie układają w prosty ciąg zdarzeń uzasadniających współczesne uwarunkowania także potwierdzających wiarę w zwycięstwo sprawiedliwości dziejowej.

Ważnym pozostaje przy tym pytanie o wnioski płynące z historii, odnoszące się do charakteru państwa polskiego i jego przyszłości. Zagadnienia zaprezentowane w książce na pewno przyczynią się do rozwoju wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, wytwarzając wykładnię istotnie {pomocn|przydatn)ą do wykreowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego RP.

Książka jest skierowana do wojskowych i cywilnych środowisk zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa państwa polskiego. Publikacja będzie pomocna do opracowania materiałów dydaktycznych niezbędnych przy realizacji prowadzonego na wielu uczelniach procesu dydaktycznego na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne czy stosunki międzynarodowe.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x