Porównaj zanim kupisz

Powieści i opowiadania 72 produkty Producent: WasPos Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Sny więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu - Wojciech Owczarski - książka

$450.99 $ 800
Wśród wielorakich świadectw na temat Holokaustu są takie, na które, jak dotąd, nie zwracano szczególnej uwagi: marzenia senne. W ostatnich latach badacze wykazują coraz większe zainteresowanie...

Administratywizacja prawa karnego.. - praca zbiorowa - książka

$450.99 $ 800
Opracowanie przedkładane Czytelnikom jest poświęcone aktualnemu i żywo dyskutowanemu zjawisku kwalifikowania przez ustawodawcę niektórych typów nagannych zachowań jako deliktów administracyjnych, w...

Polskie Tradycje Ezoteryczne 18901939T.5 - praca zbiorowa - książka (506 str.)

$450.99 $ 800
Prezentowana publikacja to piąty, podsumowujący, tom specjalnego wydania linii Światło i Ciemność", przedstawiającego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Proces...

Marie Krysinska. Jako muzyk... - Ewa M. Wierzbowska - książka (2020)

$450.99 $ 800
Maria Krysińska, a przez większość swego życia Marie Krysinska, była poetką niezwykłą. Pełna podziwu dla dzieł przeszłych, szukała własnej drogi, własnego sposobu ekspresji i znalazła. Książka...

Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju - książka (2021)

$450.99 $ 800
Rok 1918 to rewolucyjna data nie tylko w dziejach Polski czy Europy, ale i całego świata. W wyniku szerokiej Wojny, będącej kulminacją konfliktów między nowymi a starymi imperiami przełomu XIX i XX...

Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej - książka (254 str.)

$450.99 $ 800
Zmiana gospodarki w kierunku gospodarki cyfrowej postawiła nowe zadania przed funkcją personalną. Wyzwania stawiane przed tą funkcją są złożone i wymagają łączenia różnych dziedzin wiedzy w ich...

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania.. - praca zbiorowa - książka (9788382060744)

$450.99 $ 800
Monografia składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich pt. Aspekt zarządczy jest poświęcony rozważaniom dotyczącym kwestii zarządzania. Czytelnik odszuka tu odniesienia do szeroko rozumianego...

Syberia i rosyjska/radziecka Północ - Feliks Tomaszewski - książka

$450.99 $ 800
Prezentowana monografia jest zbiorem szkiców przedstawiających najróżniejsze dawne, a także współczesne próby definiowania Syberii i rosyjskiej/radzieckiej Północy i odmienne formy doświadczania i...

O niemieckich nazwiskach współczesnych Polaków - Zenon Lica - książka (148 str.)

$450.99 $ 800
Praca prawidłowo się wpisuje w bogaty już dorobek badań nad polskimi nazwiskami obcej proweniencji. Profesor Zenon Lica z dużym znawstwem, językową drobiazgowością i rzetelnością pochylił się nad...

Benchmarking jako metoda diagnozy... - Joanna Kuczewska - książka

$450.99 $ 800
Celem badawczym jest przedstawienie znaczenia metody benchmarkingu w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw, sformułowanie koncepcji zastosowania tej metody w analizie konkurencyjności...

Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego - Zbigniew Treppa - książka (9788382062243)

$450.99 $ 800
Autor przedstawia wartość obrazu objawionego s. Faustynie, a także analizuje zawarty w nim przekaz. Pionierskim podejściem do tematu jest postrzeganie doświadczeń mistycznych zakonnicy w...

Sojusz narodu polskiego z morzem - Jarosław Drozd - książka, Jarosław Drozd

$450.99 $ 800
Święto Morza organizowane w Gdyni w latach 19321939 z oryginalnym rozmachem i bogactwem form spowodowało, iż więź społeczeństwa polskiego z morzem nabrała charakteru uczuciowego i religijnego....

Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy.. - Maciej Gierusz - książka, Maciej Gierusz

$450.99 $ 800
Wartość marki należy do najmocniej kontrowersyjnych kategorii w ramach prawa bilansowego. Na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie zmieniało się podejście księgowe do tego składnika aktywów....

Andrzej Jankowski Memorial Lectures - praca zbiorowa - książka (120 str.)

$450.99 $ 800
W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 19992018 odbywały się wykłady, wraz z weekendowymi konferencjami z nimi związanymi, których patronem był zmarły tragicznie w Hindukuszu w...

Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II RP - Jacek Wałdoch - książka (2021)

$450.99 $ 800
Zarząd komisaryczny stanowi zaledwie jeden z części sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym, jednak jego specyfika, polegająca na władczym ingerowaniu władzy państwowej w sprawy lokalne...

Ekonomiczna wartość czasu w transporcie.. - Agnieszka Ważna - książka

$450.99 $ 800
Estymacja ekonomicznej wartości czasu w transporcie pasażerskim nie jest celem samym w sobie ma służyć powiększaniu świadomości o wartości czasu nadmiernie lub niepotrzebnie traconego, a w dalszej...

Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich - Hanna Mardo - książka

$450.99 $ 800
Instytucja nowoczesnania grupowego w krajach Unii Europejskiej jest używana stosunkowo krótko, jednak może posiadać doniosłe znaczenie dla obrotu gospodarczego, w szczególności w sytuacji sporów...

Lord Mansfield. To Be a Judge! - Jerzy Zajadło - książka, Jerzy Zajadło

$450.99 $ 800
Jerzy Zajadło's achievement is that by giving an impassioned account of Lord Mansfield's life and career he enhances the Polish reader's knowledge of courts and their functioning: of...

Sukces organizacji w warunkach gospodarki.. - praca zbiorowa - książka (172 str.)

$450.99 $ 800
Jesteśmy świadkami rewolucji informacyjnej, która przyczynia się do transformacji społeczeństwa i gospodarki. Teraz gospodarka cyfrowa i tradycyjna przenikają się już tak ściśle, iż trudno je...

Pełnia wilka (04712) - Karolina Kaczyńska-Piwko - książka, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Co może się stać, jeśli zdecydujesz się zmienić swoje życie?Pola, początkująca pisarka z Warszawy, uciekając od nieudanego małżeństwa i kolejnych romansów, trafia do drewnianej chaty w Hoczwi....

Repetytorium maturzysty. Matematyka. Poziom podst. - Anna Okoń - książka (9788382061338)

$450.99 $ 800
wielkim walorem tego zbioru jest jego układ merytoryczny i graficzny. Uczeń, korzystając z niego, zmierzy się jednocześnie z standardowymi zadaniami egzaminacyjnymi (zamknięte, otwarte, niedługiej...

Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres.. - Katarzyna Koleśnik - książka (270 str.)

$450.99 $ 800
Od dawna wielu autorów zajmuje się badaniem czynników, które determinują odmienne kształtowanie się zasad rachunkowości w poszczególnych krajach. Jako jedną z przyczyn tych różnic wymienia się...

Prawo karne procesowe. Zarys instytucji - Krzysztof Woźniewski - książka, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
Kolejna, czwarta już edycja niniejszego podręcznika kontynuuje swoje podstawowe zadanie, jakie stało przed trzema poprzednimi wydaniami (2005, 2006, 2013), w postaci dostarczenia studentom...

Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii - Patryk Kaczmarek - książka (2021)

$450.99 $ 800
Szwajcarski sektor bankowy jest od dziesiątek lat jednym z najważniejszych segmentów rynku finansowego. O jego sile oddziaływania decyduje między innymi neutralność i stabilność polityczna, która...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x