Porównaj zanim kupisz

Powieści i opowiadania 13 produktów Producent: KaBe

Betoniarki. Poradnik operatora - Zbigniew Sikora - książka, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
W książce omówiono warianty i budowę betoniarek, ich napęd, wykorzystywanie i eksploatację, a także technologię robót betoniarskich z zastosowaniem betoniarek, zasady bhp i ppoż.Niniejszy poradnik...

Poradnik kelnera - Beata Jaracz, Halina Szpiłyk - książka (2011)

$450.99 $ 800
W książce zgromadzono wiadomości potrzebne do realizowania zawodu kelnera. Książka jest adresowana do osób pracujących albo zamierzających pracować w tym zawodzie. Może być też pomocna uczniom...

Agregaty tynkarskie. Poradnik operatora - Zbigniew Sikora - książka (2014)

$450.99 $ 800
W książce opisano budowę agregatów tynkarskich, ich przeznaczenie, wykorzystanie, konstrukcję i klasyfikację. Omówiono także zasady używania agregatów tynkarskich, technikę robót, zasady bhp i...

Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa - Chimiak Mieczysław - książka

$450.99 $ 800
Książka zawiera omówienie przepisów i norm odnoszących się do budowy i eksploatacji suwnic i cięgników oraz opisy ich budowy i sposobów obsługi.Książka przeznaczona jest dla operatorów i kandydatów...

Sprężarki przewoźne. Poradnik dla operatora - Paweł Sosiński - książka (9788362760343)

$450.99 $ 800
Książka w sposób zwięzły i dostępny omawia podstawy teoretyczne zagadnień związanych z budową i eksploatacją sprężarek, szczegółowo ukazuje budowę poszczególnych ich części i zespołów oraz zasady...

Poradnik wychowawcy i kierownika wypoczynku dla.. - Marek Bliżycki - książka (2015)

$450.99 $ 800
Wiedza potrzebna każdej osobie pełniącej funkcję wychowawcy bądź kierownika wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży stanowi treść niniejszej książki.Adresatami książki są kandydaci do...

Stacje ładowania samochodów elektrycznych - Bogumił Fic - książka, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
W książce skategoryzowano wiadomości o stacjach ładowania samochodów elektrycznych i ich rodzajach, budowie i parametrach użytkowych.Adresatami książki są inwestorzy i aktualni i przyszli...

Żurawie przeładunkowe. Montaż i konserwacja - Włodimierz Skrzymowski - książka (2021)

$450.99 $ 800
właściwości techniczne, budowa, sterowanie, urządzenia zabezpieczające oraz montaż i konserwacja żurawi przeładunkowych to treść niniejszej książki. Książka adresowana jest do osób zajmujących się...

Posadzkarz - Anna Sieniawska-Kuras - książka, KaBe

$450.99 $ 800
W książce zebrano podstawowe wiadomości dotyczące wykonywania robót posadzkarskich.Książka jest asygnowana dla osób dorosłych pragnących zdobyć zawód posadzkarza w drodze samokształcenia bądź...

Maszyny do produkcji, sortowania i... - Paweł Sosiński - książka, KaBe

$450.99 $ 800
W książce skatalogowano wiadomości z zakresu budowy urządzeń do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, ich eksploatacji i technologii robót realizowanych przy użyciu tychże maszyn....

Wiertnice poziome i horyzontalne. Budowa... - Paweł Sosiński - książka (2014)

$450.99 $ 800
W książce opisano budowę i eksploatację wiertnic poziomych i horyzontalnych oraz technologię robót realizowanych z ich zastosowaniem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Książka...

Toczenie i frezowanie - Ryszard Tuchliński - książka (2014)

$450.99 $ 800
Książka gromadzi ujęte w sposób przystępny i uzupełnione rysunkami opisy klasycznych tokarek i frezarek oraz wykonywania przy ich zastosowaniu typowych zabiegów obróbczych.Książka adresowana jest...

Podesty ruchome przejezdne Budowa i eksploatacja - Skrzymowski Włodzimierz - książka (9788365382641)

$450.99 $ 800
W książce omówiono budowę i rozwiązania konstrukcyjne głównych rodzajów podestów ruchomych przejezdnych wytworzonych poprzez zróżnicowanych światowych producentów, ich cechy użytkowe i zasady...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x