Porównaj zanim kupisz

Hobby i poradniki 21 produktów Producent: Wolters Kluwer

Co mówią mężczyźni, co słyszą kobiety (2009)

$450.99 $ 800
Poradnik dla par, którego celem jest przybliżenie świata męskiego i kobiecego – ukazanie różnic i wyszczególnionie, jak interpretować i modyfikować zachowania/komunikaty, by być lepiej...

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Własność i inne prawa rzeczowe, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
Komentarz do kodeksu cywilnego składa się z czterech tomów odpowiadających jego systematyce:w tomie I omówiono część ogólną,w tomie II - własność i inne prawa rzeczowe,tomie III cz. 1 i 2 -...

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - Wysyłka od 3,99 (884 str.)

$450.99 $ 800
Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych, a także orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona równocześnie pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników:...

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką (2016)

$450.99 $ 800
W książce, w uporządkowany sposób - poczynając od zagadnień elementarnych, aż po innowacyjne - zaprezentowano wszystkie najmocniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie...

Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne..., Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
Książka stanowi kompleksowe omówienie całości problematyki dotyczącej czasu pracy kierowców. Dobre planowanie i rozliczanie czasu pracy to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stoją...

Coaching inteligencji emocjonalnej w.3, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych, a także uczuć innych osób. Wykorzystanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności, a także kierować rozwojem...

Znęcanie się, Marek Mozgawa

$450.99 $ 800
Założeniem prezentowanego opracowania było przedstawienie zjawiska znęcania w wielu aspektach. Analiza przepisów Kodeksu karnego penalizujących znęcanie się (art. 207, 246, 247 i 352 k.k.) została...

Uzasadnienia decyzji stosowania prawa - Wysyłka od 3,99 - tak tanio jeszcze nie było, oprawa twarda

$450.99 $ 800
Publikacja jest wynikiem projektu badawczego zrealizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Mieści 23 opracowania poświęcone procesowi uzasadniania decyzji stosowania prawa, a...

Zabawy z prawem autorskim - Wysyłka od 4,99 (2015)

$450.99 $ 800
Podstawowy pomysł tej książki polega na wykorzystaniu ilustracji do analizy ochrony autorskoprawnej. Nie chodzi tu o ubarwienie wywodu, lecz - w moim założeniu - o pokazanie na potężnych...

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz-Wysyłkaod3,99, Wojciech Radecki

$450.99 $ 800
W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze użytkowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają dużo odniesień do ustaw...

Gminne rady seniorów wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Książka kompletnieowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów - począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich...

Prawo lotnicze Komentarz - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką (9788326497018)

$450.99 $ 800
Komentarz mieści analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, głównie cywilnego, lecz w pewnej części dodatkowo państwowego. Na...

Egzekucja z majątku spadkowego - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką, oprawa twarda

$450.99 $ 800
Książka zawiera kompleksowe omówienie nowych zagadnień dotyczących jednocześnie przepisów, które w istotny sposób zmieniają zasady przyjęcia spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe, jak i...

Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw - Wysyłka od 3,99, oprawa twarda

$450.99 $ 800
W książce zaprezentowano wyniki pionierskich badań wydajnej stawki opodatkowania dochodu polskich przedsiębiorstw, która przeciętnie kształtowała się powyżej stawki nominalnej. Autor w wyczerpujący...

Naturalizm prawniczy Interpretacje - Wysyłka od 3,99 (2019)

$450.99 $ 800
Chcemy spojrzeć na naturalizm prawniczy z nieco innej niż czyniono to do tej pory, szerszej, interdyscyplinarnej perspektywy, uwzględniając obok filozoficznoprawnego w dodatku filozoficzny,...

Prawo własności przemysłowej Komentarz - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką (2015)

$450.99 $ 800
Komentarz stanowi kompleksowe i dostępne opracowanie uregulowań materialnoprawnych i proceduralnych zawartych w ustawie - Prawo własności przemysłowej. Uwzględniono w nim najnowsze orzecznictwo...

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce..., Wolters Kluwer Polska

$450.99 $ 800
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w pełni poświęcone problematyce procedury pilotażowej, a także innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na...

Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych - Dostawa 0 zł, Wolters Kluwer

$450.99 $ 800
Publikacja mieści nie tylko rozważania systemowe, ale także analizę rozwiązań instytucjonalnych i prawnych dotyczących klubów i organizacji sportowych i jest jedynym tak kompleksowym opracowaniem...

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej - CenoWakacje do -70% (406 str.)

$450.99 $ 800
W książce przedstawiono poszczególne etapy progresywnania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Monografia w sposób kompleksowy demonstruje omawianą problematykę przez pryzmat...

Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015 - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką (2015)

$450.99 $ 800
Oddajemy w ręce Czytelnika publikację, która mieści omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe, a także analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20 marca 2015 r. O zmianie ustawy -...

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych - Wysyłka od 3,99 (512 str.)

$450.99 $ 800
Opracowanie przybliża najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej, a także z wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x