Porównaj zanim kupisz

Sprzedawaj tak, by ludzie lubili od Ciebie kupowaÄ! ReguĹy, sekrety, dobra zabawa, czyli jak zadbaÄ o caĹoksztaĹt Twojej relacji z klientem PrzeciwnoĹci i przeciwnicy, czyli jak poradziÄ sobie w najtrudniejszych sytuacjach Niech Ĺźyje Król Klient wielki, czyli kto i co naprawdÄ liczy siÄ w procesie sprzedaĹźy Jeffrey Gitomer jest jednÄ z tych zadziwiajÄcych osób, którym udaĹo siÄ wejĹÄ na szczyt bez używania róĹźnych brudnych sztuczek. Od lat tĹumaczy, Ĺźe klient w oczach sprzedawcy powinien byÄ najcenniejszym, najbardziej godnym szacunku partnerem, a nie frajerem do oskubania. Ĺťe klienta naleĹźy posĹuchaÄ i pomóc mu wybraÄ to, czego naprawdÄ potrzebuje, a nie to, co ciĹnie w kÄt tuĹź po dokonaniu transakcji. Ĺťe klient potraktowany z peĹnÄ szczeroĹciÄ i zaangaĹźowaniem wróci do swego ulubionego sprzedawcy i nawiÄĹźe z nim dĹugoterminowe relacje ku obopólnej satysfakcji. Sprawdzone podejĹcie handlowe Jeffreya okazuje siÄ jeszcze skuteczniejsze w relacjach z dzisiejszym klientem. Nowe wydanie Biblii handlowca prezentuje sprzedaĹź w nieco szerszym kontekĹcie, wzbogaca dotychczasowe tradycyjne ujÄcie o komponenty odzwierciedlajÄce wspóĹczesne realia biznesowe, ekonomiczne i konsumenckie (zarówno te tradycyjne, jak i internetowe). To kompleksowy przewodnik po nawiÄzywaniu kontaktów, umawianiu spotkaĹ, finalizowaniu transakcji i zarabianiu pieniÄdzy. Traktuje o lojalnoĹci, relacjach, rekomendacjach i poleceniach - o prawdziwych transakcjach, prawdziwej wartoĹci i prawdziwych zyskach. 10,5 przykazania sprzedaĹźy 12,5 wartoĹci dobrego sprzedawcy OlĹniewanie klienta Dobra prezentacja WÄtpliwoĹci, zamkniÄcie i kolejne podejĹcia GĹoszenie nowiny NawiÄzywanie kontaktów Prorocy i zyski W górÄ, dochodzie! Przekuwaj kontakty w relacje, a relacje w polecenia - i sprzedawaj ludziom to, o czym marzÄ! Jeffrey Gitomer - Ĺwiatowy autorytet w sprawach sprzedaĹźy i budowania lojalnoĹci klientów. Organizuje publiczne i zamkniÄte seminaria, prowadzi roczne konferencje sprzedaĹźy oraz szkolenia z zakresu sprzedaĹźy, zaufania, lojalnoĹci kupujących i rozwoju osobistego. Pisuje felietony czytane poprzez ponad 4 milionów czytelników i wydaje modne czasopismo internetowe. W 2008 roku trafiĹ do Speaker Hall of Fame prowadzonej przez National Speaker Association.
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x