Porównaj zanim kupisz

Powieści i opowiadania 25 produktów Producent: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

repetytorium maturzysty. matematyka. poziom podstawowy (9788382061338)

$450.99 $ 800
obfitym walorem tego zbioru jest jego układ merytoryczny i graficzny. Uczeń, korzystając z niego, zmierzy się jednocześnie z standardowymi zadaniami egzaminacyjnymi (zamknięte, otwarte, krótkiej i...

Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności.. - Andrzej Dżuryk - książka, Andrzej Dżuryk

$450.99 $ 800
Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. Hab. Leszka Pawłowicza, prof. UG, która się znalazła w gronie laureatów VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za...

determinanty rozwoju europejskich giełdowych..

$450.99 $ 800
Rynek dłużnych instrumentów finansowych, jak i cały rynek finansowy, stanowi filar gospodarki rynkowej. Niezbędne jest zatem prowadzenie badań ukierunkowanych na stałe doskonalenie funkcjonowania...

sukces organizacji w warunkach gospodarki.. (172 str.)

$450.99 $ 800
Jesteśmy świadkami rewolucji informacyjnej, która przyczynia się do transformacji społeczeństwa i gospodarki. Teraz gospodarka cyfrowa i tradycyjna przenikają się już tak ściśle, iż trudno je...

inicjatywa pasa i szlaku. polska perspektywa, oprawa kartonowa

$450.99 $ 800
Kluczową kwestią dla powodzenia Inicjatywy Pasa i Szlaku jest jej akceptacja wśród społeczeństw państw, które mają ją współtworzyć. Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na pytanie, czy Polacy są...

rozwój turystyki międzynarodowej i morskiej, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
Książka dotyczy handlu morskiego, sfery kluczowej dla podtrzymania handlu międzynarodowego. W publikacji uwzględniono zagadnienia związane ze swobodążeglugi morskiej, zasadami funkcjonowania...

kapitał pracujący jako wyznacznik kondycji..., oprawa twarda

$450.99 $ 800
Książka posiada teoretyczne rozważania dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstw transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw transportu drogowego, a także wyniki badań...

ekonomiczna wartość czasu w transporcie..

$450.99 $ 800
Estymacja ekonomicznej wartości czasu w transporcie pasażerskim nie jest celem samym w sobie ma służyć rozszerzaniu świadomości o wartości czasu nadmiernie lub niepotrzebnie traconego, a w dalszej...

wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres.. (270 str.)

$450.99 $ 800
Od dawna wielu autorów zajmuje się badaniem czynników, które determinują odmienne kształtowanie się zasad rachunkowości w poszczególnych krajach. Jako jedną z przyczyn tych różnic wymienia się...

tax culture. polsih and russian approach, Anna Drywa|Anna Reut

$450.99 $ 800
Prawo podatkowe jest złożonym i dużym zagadnieniem. Z uwagi na swój zakres stanowi przedmiot zainteresowania ogółu społeczeństwa. Jest dziedzina spajającą dużo gałęzi prawa ze względu na swoja...

normatywny model samorządu metropolitalnego, oprawa twarda

$450.99 $ 800
Każdy podmiot administracji publicznej, w tym zdecentralizowanej, powinien być wykonany na miarę zidentyfikowanych potrzeb społecznych. Generalnie odpowiedzialność za zaspokajanie zbiorowych...

rola, miejsce i znaczenie zarządzania.. (9788382060744)

$450.99 $ 800
Monografia składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich pt. Aspekt zarządczy jest poświęcony rozważaniom dotyczącym kwestii zarządzania. Czytelnik odszuka tu odniesienia do szeroko rozumianego...

ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw.., oprawa kartonowa

$450.99 $ 800
niemało podmiotów gospodarczych w poszukiwaniu ścieżek własnego rozwoju rozważa możliwość podjęcia działalności na rynkach zagranicznych. Takie decyzje stanowią znaczne wyzwanie dla...

polsko-ukraińskie miscellanea prawnicze (9788382061512)

$450.99 $ 800
Polsko-ukraińskie miscellanea prawnicze to kolejny tom cyklu, który przybliża problemy prawne obu państw i jest wynikiem współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i...

Gospodarka wybranych krajów Europy.. - Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski - książka

$450.99 $ 800
Okres objęty badaniem to lata 20042018 (2019 w zależności od dostępności informacji). Został on podzielony na dwa podokresy: 20042009 i 20102018 (2019), czyli lata przed kryzysem na rynkach...

syberia i rosyjska/radziecka północ

$450.99 $ 800
Prezentowana monografia jest zbiorem szkiców przedstawiających rozmaite dawne i współczesne próby definiowania Syberii i rosyjskiej/radzieckiej Północy i odmienne formy doświadczania i sposoby...

25 500 - Rafał Król - książka, Rafał Król

$450.99 $ 800
Książka jest z jednej strony próbą odpowiedzi na najszczęściej zadawane mi pytania o moje podróżowanie, a z drugiej strony próbą pokazania moich motywacji i podzielenia się przemyśleniami, które...

wyzwania gospodarki globalnej (9788382061314)

$450.99 $ 800
Monografia powstała w czasie, gdy pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 poddała w wątpliwość stałość planów naukowych, możliwość realizacji projektów i organizacji konferencji. W wymiarze globalnym...

gospodarka bez ekonoma (2020)

$450.99 $ 800
Publikacja posiada referaty zgłoszone na I Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Prof. Jana Winieckiego i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji. Celem konferencji jest propagowanie myśli i...

aesthetics of law

$450.99 $ 800
The book is devoted to the search for the fifth branch of the philosophy of law, which - apart from the ontology of law, epistemology of law, logic and legal ethics - completes its research areas...

Konflikt w organizacji style postępowania - Bożena Kłusek-Wojciszke - książka

$450.99 $ 800
Dostrzeżenie w konflikcie jednocześnie szans, jak i zagrożeń dla wydajnego funkcjonowania organizacji pozwoliło uczynić z niego narzędzie zarządzania poprzez świadome podejmowanie działań...

instrumenty ochrony praw rodziny i ochrony praw... (9788382060805)

$450.99 $ 800
Monografia stanowi zbiór artykułów związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw dziecka, a także ochrony praw rodziny. Poszczególne prace odnoszą się jednocześnie do ustrojowych ram...

views on quality of tax regulations on real.. (9788382061000)

$450.99 $ 800
Problem jakości prawa to kwestia niezmiernie ważna, wpływająca na poziom pewności sytuacji prawnej adresatów norm prawnych. Wysoka jakość prawa jest pożądana, stwarza zaufanie do państwa, świadczy...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x