Porównaj zanim kupisz

Powieści i opowiadania 30 produktów Producent: Elipsa Dom Wydawniczy

prezydencjalizm skandynawski. finlandia i islandia. studium ustrojowe (2020)

$450.99 $ 800
Autor podejmuje się prezentacji instytucji prezydenta w dwóch państwach skandynawskich. Formułuje pytanie o ewentualny model instytucji prezydenta, specyficzny dla dwóch republikańskich państw...

Raport zawierający diagnozę i prognozę.. - praca zbiorowa - książka (2021)

$450.99 $ 800
Celem głównym publikacji jest diagnoza i prognoza obecnego kryzysu finansowo- gospodarczego zdeterminowanego w obfitej mierze poprzez pandemię koronawirusa w ujęciu globalnym, regionalnym,...

Ławnicy jako forma udziału czynnika społecznego.. - Jan Kil - książka (138 str.)

$450.99 $ 800
Autor dokonuje analizy udziału czynnika społecznego w formie ławników w kombinacji składu sądu w polskim procesie karnym. Udział czynnika społecznego w składach orzekających w sprawach karnych...

droga do wojny kulturowej. ideologia dobrej zmiany

$450.99 $ 800
Prezentowana praca jest wynikiem analizy dyskusji toczącej się od kilku lat wokół fenomenu przemiany państwa demokratycznego w hybrydowy system polityczny. W świetle większości diagnoz nie ulega...

Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym - Jerzy Konieczny - książka (9788380173637)

$450.99 $ 800
Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych, zdaniem autora, spraw związanych z epistemologicznymi i metodologicznymi aspektami dowodu w sprawach karnych. Praca posiada się więc w nurcie...

zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
Głównym celem opracowania jest analiza wybranych obszarów cyklu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Do analizy wybrano najważniejsze, według autorki, obszary zarządzania zasobami...

czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru.. (358 str.)

$450.99 $ 800
Instytucja udziału czynnika społecznego w sprawowaniu rozmiaru sprawiedliwości stanowi ważny element europejskiego dziedzictwa ustrojowego konstytucjonalizmu. Uczestnictwo obywateli w sądzeniu jest...

Transformacja polityki cyberbezpieczeństwa RP.. - Izabela Oleksiewicz - książka, Izabela Oleksiewicz

$450.99 $ 800
Przedmiotem monografii jest analiza polityki cyberterrorystycznej RP w odniesieniu do Unii Europejskiej (UE) na przestrzeni XXI w., a w szczególności po wejściu w życie dyrektywy NIS w Polsce temat...

vade mecum... pójdź za mną nauczycielu... (2021)

$450.99 $ 800
Pole refleksji i rozważań opracowania obejmuje wielki wachlarz zagadnień związanych z potoczną i naukową argumentacją edukacji współczesnego człowieka oraz pośrednio, w tle, z kształceniem...

zmagania o pojednanie. religia i polityka w stosunkach polsko-niemieckich po roku 1945, Irene Dingel|Urszula Pękala

$450.99 $ 800
W procesie pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej przeplata się religia i polityka. Interdyscyplinarna analiza pojednania przy zastosowaniu wielostronnego podejścia metodologicznego...

zapiski lubuszan "z czasów zarazy" 2020. pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka (9788380173545)

$450.99 $ 800
Niniejsza książka ma na celu pokazanie, w jaki sposób z pandemią w pierwszych tygodniach jej obecności poradzili sobie mieszkańcy województwa lubuskiego. Można przyjąć, iż opisane tu mechanizmy i...

akt dobrosąsiedzki - 30 lat traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Elipsa Dom Wydawniczy

$450.99 $ 800
Podpisany 17 czerwca 1991 r. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przychylnej współpracy zakończył okres ustanawiania podstaw dla bilateralnych stosunków polsko-niemieckich. Nieprzypadkowo jego...

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów - M.Dąbrowski, J.Szymanek, M.M.Wiszowaty, J.Zaleśny - książka, Elipsa Dom Wydawniczy

$450.99 $ 800
Niezależność sądów i niezawisłość sędziów to międzynarodowo i konstytucyjnie ugruntowane, wręcz fundamentalne zasady ustrojowe. Ich poszanowanie, realizacja i ochrona są obowiązkami władzy...

sprawy polskie podczas konferencji "2+4" potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od niemiec (9788380173613)

$450.99 $ 800
12 września 2020 r. Minęło 30 lat od zakończenia Konferencji 2 + 4 oraz podpisania kończącego ją Traktatu o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec (Traktatu 2 + 4). Z tej...

w kręgu literatury i myśli buddyjskiej

$450.99 $ 800
W 2019 roku minęła 120. Rocznica urodzin Stanisława Schayera (18991.12.1941), profesora Uniwersytetu Warszawskiego, założyciela Instytutu Orientalistycznego (1932), wybitnego uczonego, badacza...

uchodźczynie - kobiety, matki, banitki. rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych, Katarzyna Kość-Ryżko

$450.99 $ 800
Książka powstała w wyniku czego kilkuletnich badań prowadzonych w środowisku uchodźczyń, a także migrantek przymusowych zamieszkałych w Polsce i pochodzących głównie z azjatyckiej części byłego...

akt der guten nachbarschaft - 30 jahre vertrag über gute nachbarschaft und freundschaftliche zusammenarbeit zwischen polen und deutschland, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
Mit dem Vertrag ber gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, der am 17. Juni 1991 unterzeichnet wurde, wurden die Grundlagen fr die bilateralen Beziehungen zwischen Polen und...

społeczne i emocjonalne funkcjonowanie..., Elipsa Dom Wydawniczy

$450.99 $ 800
Rodzina stanowi niezmiernie ważne środowisko emocjonalne i społeczne dla swych członków. Pełni wielostronne zadania z reguły dla dzieci i młodzieży w obszarze oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych,...

Chiny: obraz podwójny - Mieczysław Dabrowski - książka (288 str.)

$450.99 $ 800
Obraz podwójny dlaczego? Otóż pierwszy raz Autor przebywał w Chinach w latach 19871989 jako lektor języka polskiego w szkole językowej przy ministerstwie górnictwa. Drugi pobyt, w dwóch czy nawet w...

najnowsze dzieje języka polskiego. rozwój polszczyzny w latach 1918-2018

$450.99 $ 800
Publikacja składa się z dwóch znaczących części, z których pierwsza dotyczy rozwoju polszczyzny w krajowej wspólnocie komunikacyjnej, druga zaś ukazuje kształt tego rozwoju w diasporycznych...

po transformacji? literackie idiomy zjawisk i procesów rzeczywistości iii rzeczypospolitej (9788380173477)

$450.99 $ 800
Książka pod redakcją Hanny Gosk i Łukasza Pawłowskiego jest pierwszą poważną próbą odpowiedzi na pytanie, jakie świadectwo wystawiła literatura transformacji ustrojowej i jej skutkom, jak oceniła...

ewolucja pozycji wojewody w systemie władzy politycznej w polsce do 2009 roku, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
zasadniczym celem niniejszej dysertacji jest próba zaprezentowania urzędu wojewody w systemie władzy politycznej od momentu kształtowania się polskiej państwowości do rozwiązań przyjętych w 2009...

autorytarne i manipulacyjne formy wpływu politycznego i władzy (9788380171657)

$450.99 $ 800
Publikacja jest próbą ukazania przeróżnych oblicz i form wpływu politycznego oraz władzy. Autorzy artykułów reprezentują rozmaite pokolenia, doświadczenia i podejścia badawcze.Wpływ, obok takich...

world economy against new challenges in the time of covid-19 (9788380173392)

$450.99 $ 800
World economy in the XXI century there is before various new challenges and especially in the time of COVID-19. Important are the new tendencies in the economic development of the European Union in...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x