Porównaj zanim kupisz

Podręczniki, edukacja 31 produktów Producent: CeDeWu

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce - Halina Buk (2018)

$450.99 $ 800
W książce „Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce" przedstawiono najistotniej aktualną wiedzę merytoryczną, opartą na obowiązujących, dopuszczonych do porządku prawnego Unii...

skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne (278 str.)

$450.99 $ 800
Zarządzanie projektami bardzo silnie osadzone jest w praktyce i znajduje wykorzystanie jednocześnie w działalności zawodowej człowieka, jak i w życiu prywatnym. Współcześnie to jedna z...

Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla... w.II - Maciej Jacek Nowak, Maciej Jacek Nowak

$450.99 $ 800
W książce przedstawiono: kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą rozróżnianie źródeł finansowania majątku jak zostać przedsiębiorcą kto i kiedy ma zdolność do zawierania...

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzyn. (468 str.)

$450.99 $ 800
Główną myślą książki jest przedstawienie konwencjonalnych, jak i nowych kierunków rozwoju handlu międzynarodowego oraz innych form współpracy zagranicznej krajów. Poruszona w niej została...

kadry i płace - ujęcie prawne i praktyczne, praca zbiorowa

$450.99 $ 800
Opis: Zabezpieczenie korzystnego funkcjonowania działu kadrowo-płacowego to jeden z priorytetów kadry zarządzającej w każdej jednostce gospodarczej zatrudniającej pracowników. Prawidłowa polityka...

podstawy logistyki. wydanie ii zmienione i poszerzone (2020)

$450.99 $ 800
Publikacja skierowana jest głównie do studentów kierunków i specjalności logistycznych. Może także stanowić wsparcie dla osób na co dzień zarządzających wytwarzaniem produktów i ich dystrybucją w...

Rachunkowość finansowa - Praca zbiorowa (368 str.)

$450.99 $ 800
Książka "Rachunkowość finansowa. Ewidencje i sprawozdawczość" w uporządkowany, krystaliczny i prosty sposób ukazuje zasady rządzą­ce rachunkowością finansową zarówno w zakresie jej podstaw,...

Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce - Mirosław Capiga, Grażyna Szustak, Łukasz Szewczyk (9788375562156)

$450.99 $ 800
Opis: Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach prawnych, źródłach literaturowych oraz własnej wiedzy i doświadczeniu naukowym, prezentują w niniejszej publikacji, w kompleksowy sposób,...

Outsourcing w opiece zdrowotnej, Emil Bukłaha

$450.99 $ 800
Tematem wiodącym książki jest analiza zastosowania outsourcingu jako narzędzia racjonalizacji działań w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie polskich szpitali publicznych, ze szczególnym...

Lokalizacja w offshoringu usług, CeDeWu

$450.99 $ 800
Książka stanowi nowatorską syntezę procesu międzynarodowego przenoszenia usług biznesowych. Analizując przemiany organizacyjnie i techniczne Autor demonstruje ewolucję offshoringu - od niszowej...

współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki (278 str.)

$450.99 $ 800
Od kilku lat w naukach ekonomicznych trwa dyskusja o wpływie sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy i próba ustalenia związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwoma sektorami, nad wyraz w...

SEO & SEM, oprawa broszurowa

$450.99 $ 800
Search engine optymalization (SEO), czyli optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, to zbiór metod, dzięki którym witryna internetowa pojawia się wśród pierwszych wyników pokazywanych poprzez...

jak uczyć (się) zdalnie? (9788381024464)

$450.99 $ 800
Podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningnu nie tylko na czas pandemii COVID-19. Podręcznik do nauki zdalnej...

Wymiary logistyki (2019)

$450.99 $ 800
Konkurencja stanowi podstawowy mechanizm ekonomiczny gospodarki rynkowej, dla której logistyka jawi się jako warunek sine qua non jej skutecznego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę widoczną rolę...

Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej w.II - Krzysztof Korociński, Krzysztof Korociński

$450.99 $ 800
Niniejsza publikacja omawia zasady poprawnego gospodarowania składnikami posiadajątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka posiada szereg ważnych informacji dla osób...

Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej, CEDEWU

$450.99 $ 800
Powstanie i rozwój progresywnych technologii, jako świeże zjawisko, niesie za sobą nie tylko zmiany kulturowe, ale także zmiany funkcjonowania wielu obszarów aktywności społeczeństw współczesnego...

zarządzanie motywacją ekspertów - na przykładzie specjalistów z branży it, oprawa miękka

$450.99 $ 800
W XXI wieku najcenniejszym kapitałem niemal każdej organizacji stali się wysokiej klasy fachowcy, którzy dzięki swym kompetencjom i kreatywności stanowią kluczowy czynnik budowania przewagi...

Język reklamy. Wydanie II, Wacław Smid

$450.99 $ 800
Wszyscy jesteśmy konsumentami różnorodnego typu towarów, usług i danych. Dlategoniejednokrotnie spotykamy się z reklamowymi apelami, nakłaniającymi do zakupu. Czy obecna reklama ma taką siłę...

umysł ekonomiczny. bóg - człowiek - kapitał - poznanie (264 str.)

$450.99 $ 800
zy Bóg stworzył niebo, Ziemię i człowieka, posługując się prawami ekonomii? Czy stworzył we Wszechświecie enklawę, w której przeżyć, pracować i kreować możemy tylko my? Jak wiadomo, warunki...

Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, Kazimierz Kuciński (red.)

$450.99 $ 800
Ryzyko podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej niejedno ma imię. Ma sporo różnorodnych form przejawiania się. Zróżnicowane są jego źródła. Jednym z takich źródeł jest miejsce...

klątwa surowcowa w afryce? przypadek zambii i botswany, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Jest to pierwsza pozycja w polskim piśmiennictwie ekonomicznym tak dogłębnie i kompleksowo, i na tak wysokim poziomie naukowym pokazująca związki teorii z praktyką w zakresie wpływu zasobów...

indonezja 1600-2000. instytucje i idee oraz ich wpływ na biedę i bogactwo kraju, Sergiusz Prokurat

$450.99 $ 800
Dyskusja o tym, w jaki sposób sprawić, aby państwo osiągnęło wysoki wzrost gospodarczy jest wciąż żywa pośród ekonomistów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na Indonezję, której dzieje, w tym wejście...

innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki, oprawa miękka

$450.99 $ 800
Bezpieczne i skuteczne funkcjonowanie współczesnej gospodarki wymaga współdziałania wielu elementarnych czynników, między innymi: zasobu posiadajątkowego i finansowego, demograficznego, technologii...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x